Przetarg 8860271 - sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego oraz...

   
Analizuj Zamówienie 8860271 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-04-22
przedmiot ogłoszenia
sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego oraz wyrobów medycznych do Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr J. T
itz-Kosko w Sopocie sp. z o.o., w podziale na 24 pakiety

Część 1: strzykawki, igły medyczne, igły do znieczuleń, urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji

Część 2: kaniule dożylne, przyrządy do cytostatyków, kraniki, koreczki i spike

Część 3: zestawy wkładowe do kontrastu TK

Część 4: wkłady do ssaków, butelki Redona, zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy

Część 5: cewniki, worki do cewników, maski tlenowe, nebulizatory, urządzenia do terapii gazowej i oddechowej, zamknięty system do nawilżania

Część 6: systemy do kontrolowanej zbiórki wydzielin

Część 7: rękawice chirurgiczne

Część 8: papier fotoczuły, termoczuły lub papier termograficzny i tektura

Część 9: sprzęt anestetyczny

Część 10: produkty z tworzyw sztucznych, produkty z drewna ciętego, zestawy laryngologiczne, żel do USG, toaletowe produkty z papieru, pęsety chirurgiczne metalowe

Część 11: ostrza, skalpele i noże chirurgiczne

Część 12: elektrody do elektroterapii

Część 13: elektrody do defibrylatorów, elektrody EKG

Część 14: filtry antybakteryjne do spirometru

Część 15: jałowy wosk medyczny, jednorazowy

Część 16: jałowy zestaw proceduralny

Część 17: piła brzeszczot jednorazowego użytku, sterylna; dreny jednorazowe do kolumny endoskopowej, jednorazowe druty do wprowadzania implantów

Część 18: różne wyroby włókiennicze z tworzyw sztucznych, podkłady medyczne

Część 19: pieluchy dla dorosłych

Część 20: produkty farmaceutyczne

Część 21: olejek immersyjny

Część 22: obłożenia i odzież medyczna

Część 23: osłony na sprzęt medyczny, taśmy mocujące i uchwyty

Część 24: osłona na ramię C aparatu RTG, pokrowiec na aparaturę RTG

3-TP-22


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00138822/01 z dnia: 2022-04-28
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-02 09:00
Po zmianie:
2022-05-09 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-02 09:15
Po zmianie:
2022-05-09 09:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-05-31
Po zmianie:
2022-06-07UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00145369/01 z dnia: 2022-05-05
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-09 09:00
Po zmianie:
2022-05-13 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-09 09:15
Po zmianie:
2022-05-13 09:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-07
Po zmianie:
2022-06-11UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00154167/01 z dnia: 2022-05-11
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-13 09:00
Po zmianie:
2022-05-17 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-13 09:15
Po zmianie:
2022-05-17 09:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-11
Po zmianie:
2022-06-15
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne
kody CPV 3419100, 19520000, 22455100, 22993000, 33141000, 33141200, 33141210, 33141220, 33141310, 33141320, 33141411, 33141420, 33141600, 33141620, 33157000, 33158200, 33190000, 33194000, 33600000, 33694000, 33771000, 39525000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: materiały medyczne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8899119 2022-05-23
godz. 11:00
35 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY 11/MED/ZO/22 Dostawa produktów farmaceutycznych, wyrobów medycznych dla potrzeb 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu. PRZEDMIOT POSTĘPOW...
8877267 2022-05-23
godz. 13:00
SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA PAWŁA II W BEŁCHATOWIE Dostawa bipolarnych narzędzi do cięcia i uszczelniania/zamykania naczyń krwionośnych wraz z dwoma generatorami współpracującymi z narzędziami dostarczonymi przez Wykonawcę.
8902842 2022-05-24
godz. 09:00
INWESTYCJE MEDYCZNE ŁÓDZKIEGO SP. Z O.O. Dostawa półmasek filtrujących klasy FFP2 i FFP3 w ilości 760 000sztuk dla potrzeb projektu pod tytułem projektu pt. Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wi...
8821974 2022-05-24
godz. 10:00
GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Dostawa jednorazowego asortymentu oraz endoprotez na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. Numer referencyjny: ZP/03/2022 Przedmiot...
8903954 2022-05-24
godz. 11:00
PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SP. Z O.O. Sukcesywna dostawa materiałów do sterylizacj
8880825 2022-06-06
godz. 12:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ZAMOŚCIU Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Numer referencyjny: DZP.3320.25.2022 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - 8 zadań asortymentowych. Zadanie 1 Część nr 1 Strzykaw...
8902983 2022-06-09
godz. 09:00
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO Dostawa wyrobów medycznych Numer referencyjny: PN-34/22 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 22 części. Wykonawca może składać o...
8896557 2022-06-13
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZESKU Implanty ortopedyczne Numer referencyjny: DZP-271-9-U/22 Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 zadań: 1) CPV: 33183100-7 Zadanie nr 1 ;Implanty ortopedyczne- 2) CPV: 33183100-7 Zadan...
8896610 2022-06-13
godz. 10:00
SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY Dostawa odczynników z najmem aparatury z zakresu diagnostyki laboratoryjnej oraz dostawa drobnego asortymentu laboratoryjnego Numer referencyjny: NZZ/24/P/22 Przedmiotem zamówienia jest sprz...
8910085 2022-06-20
godz. 10:00
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM W KRAKOWIE Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych (partiami) dostaw odczynników wytwarzanych przez Bio-Techne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krak...