Przetarg 9705897 - Sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Miejskiego...

   
Analizuj Zamówienie 9705897 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-05-29
przedmiot ogłoszenia
Sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa art
ykułów żywnościowych na potrzeby Ośrodków Wsparcia dla Osób Starszych, działających w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej tj.: a) Dziennego Domu Senior+ przy ul. Partyzantów 62 w Bielsku-Białej;b) Klubu Senior+ przy ul. Jutrzenki 20 w Bielsku-Białej;c) Klubu Senior+ przy ul. Jesionowej 13 w Bielsku-Białej;d) Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych przy ul. Sterniczej 8a w Bielsku-Białeje) Klubu Samopomocy „Klub Seniora” przy ul. Komorowickiej 336D w Bielsku-Białej;f) Klubu Samopomocy „Przystań” przy ul. Piastowskiej 86 w Bielsku-Białej;g) Klubu Seniora „SIXT Wam” przy ul. Mickiewicza 24 w Bielsku-Białej,h) Klubu Samopomocy „Klub Seniora” przy ul. Stawowej 29 w Bielsku-Białej.2. Wykonawca będzie realizował ww. zadanie w okresie od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 1 lipca 2023 r., przez okres 6 m-cy w ww. Ośrodkach, przy czym:• w placówkach wymienionych w pkt. 1 a-g w okresie: lipiec-grudzień 2023r.;• w placówkach wymienionych w pkt. 2 h w okresie: wrzesień-grudzień 2023r.3. Placówki wymienione w pkt 1 a-c są współfinansowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2023.4. Dostawa artykułów żywnościowych realizowana będzie jeden raz w miesiącu w godz. 7.30-11.30 (do każdego Ośrodka wymienionego w pkt. 1 ppkt. a-h) na podstawie jednostkowych zamówień składanych przez Zamawiającego, w terminie do 5 dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.5. Dostawa obejmuje dostarczenie i wniesienie artykułów żywnościowych do ww. Ośrodków. 6. Produkty dostarczane przez Wykonawcę muszą posiadać możliwie najdłuższy termin przydatności do spożycia (z widoczną na opakowaniu datą przydatności) i odpowiadać normom przedmiotowym i jakościowym, zgodnie z obowiązującymi atestami, Polskimi Normami ustawą z dn. 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2132), ustawą z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2022r. poz. 1688) oraz obowiązującymi przepisami prawa UE dot. higieny środków spożywczych.7. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości zdrowotnej i trwałości dostarczonej żywności do daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia określonych na czytelnych etykietach.8. Dostarczana żywność musi być oryginalnie zapakowana, oznakowana widocznym, czytelnym i nieusuwalnym kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej, umożliwiającym identyfikację artykułu rolno-spożywczego z danej partii produkcyjnej, nadanym przez producenta, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartych w zamówieniu, w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, tylko w przypadku udokumentowanego braku produktów będących przedmiotem zamówienia o nazwie handlowej wskazanej przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający dopuszcza produkt równoważny odpowiadający opisowi przedmiotu zamówienia przy zachowaniu cen jednostkowych oraz po uprzednim zaakceptowaniu produktu równoważnego przez Zamawiającego.

MOPS.DA-PSU.3211.12.2023
branża Spożywcza
podbranża artykuły spożywcze
kody CPV 15500000, 15800000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: artykuły spożywcze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10552409 2024-05-24
godz. 00:00
Dolnośląskie Dostawa wody w butlach wraz z dzierżawą dystrybutorów
10514742 2024-05-24
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa artykułów spożywczych-jajek, mrożonek, pieczarek, artykułów dla dzieci Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa jajek (pakiet 1) w ilości i asortymencie określonym w...
10551162 2024-05-24
godz. 12:00
Pomorskie Zakup wraz z dostawą wody mineralnej w opakowaniach 1,5 litrowych
10540144 2024-05-27
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Sukcesywna dostawa mięsa świeżego oraz produktów wędliniarskich do COS-OPO Część 1: dostawa mięsa drobiowego Część 2: dostawa mięsa wieprzowego i wołowego. GŻ/P/03/20...
10545822 2024-05-28
godz. 08:00
Dolnośląskie WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA RZECZ PRZEDSZKOLA NR 10 "Przedszkola na każdą pogodę" WE WROCŁAWIU Część 1: Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawców artykułów s...
10555968 2024-05-29
godz. 07:00
Małopolskie ryż paraboliczny -
10558938 2024-05-29
godz. 12:00
Podkarpackie Sukcesywna dostawa w okresie letnim (czerwiec - sierpień) naturalnej wody źródlanej gazowanej i niegazowanej w ilości 3000 sztuk w zwrotnych butelkach szklanych, o pojemności 300/330ml ...
10545863 2024-06-04
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie
10529828 2024-06-05
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa, wędlin i drobiu dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim przy ul. Jana Zamoyskiego 149, 23- 300 Janów Lubelski, w aso...
10527859 2024-06-20
godz. 08:30
Warmińsko-Mazurskie SUKCESYWNE DOSTAWY DO MAGAZYNU ŻYWNOŚCIOWEGO WARZYW I OWOCÓW PRZETWORZONYCH ORAZ NIEPRZETWORZONYCHCZĘŚĆ 1 – WARZYWA ŚWIEŻECZĘŚĆ 2 – JABŁKACZĘŚĆ 3 – WARZYWA KISZONECZĘŚ...