Przetarg 9705897 - Sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Miejskiego...

   
Analizuj Zamówienie 9705897 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-05-29
przedmiot ogłoszenia
Sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostaw
a artykułów żywnościowych na potrzeby Ośrodków Wsparcia dla Osób Starszych, działających w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej tj.: a) Dziennego Domu Senior przy ul. Partyzantów 62 w Bielsku-Białej;b) Klubu Senior przy ul. Jutrzenki 20 w Bielsku-Białej;c) Klubu Senior przy ul. Jesionowej 13 w Bielsku-Białej;d) Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych przy ul. Sterniczej 8a w Bielsku-Białeje) Klubu Samopomocy „Klub Seniora” przy ul. Komorowickiej 336D w Bielsku-Białej;f) Klubu Samopomocy „Przystań” przy ul. Piastowskiej 86 w Bielsku-Białej;g) Klubu Seniora „SIXT Wam” przy ul. Mickiewicza 24 w Bielsku-Białej,h) Klubu Samopomocy „Klub Seniora” przy ul. Stawowej 29 w Bielsku-Białej.2. Wykonawca będzie realizował ww. zadanie w okresie od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 1 lipca 2023 r., przez okres 6 m-cy w ww. Ośrodkach, przy czym:• w placówkach wymienionych w pkt. 1 a-g w okresie: lipiec-grudzień 2023r.;• w placówkach wymienionych w pkt. 2 h w okresie: wrzesień-grudzień 2023r.3. Placówki wymienione w pkt 1 a-c są współfinansowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior” na lata 2021-2025, edycja 2023.4. Dostawa artykułów żywnościowych realizowana będzie jeden raz w miesiącu w godz. 7.30-11.30 (do każdego Ośrodka wymienionego w pkt. 1 ppkt. a-h) na podstawie jednostkowych zamówień składanych przez Zamawiającego, w terminie do 5 dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.5. Dostawa obejmuje dostarczenie i wniesienie artykułów żywnościowych do ww. Ośrodków. 6. Produkty dostarczane przez Wykonawcę muszą posiadać możliwie najdłuższy termin przydatności do spożycia (z widoczną na opakowaniu datą przydatności) i odpowiadać normom przedmiotowym i jakościowym, zgodnie z obowiązującymi atestami, Polskimi Normami ustawą z dn. 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2132), ustawą z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2022r. poz. 1688) oraz obowiązującymi przepisami prawa UE dot. higieny środków spożywczych.7. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości zdrowotnej i trwałości dostarczonej żywności do daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia określonych na czytelnych etykietach.8. Dostarczana żywność musi być oryginalnie zapakowana, oznakowana widocznym, czytelnym i nieusuwalnym kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej, umożliwiającym identyfikację artykułu rolno-spożywczego z danej partii produkcyjnej, nadanym przez producenta, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartych w zamówieniu, w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, tylko w przypadku udokumentowanego braku produktów będących przedmiotem zamówienia o nazwie handlowej wskazanej przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający dopuszcza produkt równoważny odpowiadający opisowi przedmiotu zamówienia przy zachowaniu cen jednostkowych oraz po uprzednim zaakceptowaniu produktu równoważnego przez Zamawiającego.

MOPS.DA-PSU.3211.12.2023
branża Spożywcza
podbranża artykuły spożywcze
kody CPV 15500000, 15800000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: artykuły spożywcze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9947873 2023-09-26
godz. 11:00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WARZYNIE Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych ( wyszczególnionych w formularzu cenowym - Załącznik nr 2), w miarę rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
9943859 2023-09-27
godz. 10:00
32 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W ZAMOŚCIU Sukcesywne dostawy ryb – wraz z rozładunkiem w magazynach 32 WOG w zakresie 7 (siedmiu) części. Numer referencyjny: ZP/PN/49/2023 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy ryb – wraz z ro...
9951118 2023-09-27
godz. 10:00
TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby TAURON Nowe Technologie S.A.
9951010 2023-09-27
godz. 12:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWOGRODŹCU Dostawa nabiału dla Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Lubańskiej 16, należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu przy ul. Adama Asnyka 55
9954953 2023-09-29
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Dostawy nabiału nabiał
9936955 2023-10-04
godz. 09:30
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIAT LUBELSKIEGO „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Lubelskiego” Część 1: Dostawa mięsa i wędlin dla Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie.Sz...
9937095 2023-10-09
godz. 07:00
3 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA W KRAKOWIE Dostawa przetworów warzywnych kwaszonych, warzyw i owoców konserwowych Numer referencyjny: 163/2023 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przetworów warzywnych kwaszonych, warzyw i owoców k...
9943565 2023-10-12
godz. 07:30
3 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA W KRAKOWIE Dostawa czekolad, wyrobów cukierniczych, deserów, owoców suszonych i bakalii Numer referencyjny: 168/2023/D 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa czekolad, wyrobów cukierniczych, deserów, o...
9931022 2023-10-12
godz. 09:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. JÓZEFA BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY DOSTAWY PŁYNÓW INFUZYJNYCH I PREPARATÓW ŻYWIENIOWYCH Numer referencyjny: 28/2023/PN 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy płynów infuzyjnych i preparatów żywieniowych w ilości i as...
9943547 2023-10-13
godz. 10:00
AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ W WARSZAWIE DOSTAWY MROŻONYCH DAŃ GARMAŻERYJNYCH DO AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ DO AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ Numer referencyjny: ASzWoj-PK-ZZP-261.59C.2023 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mrożonych ...