Zlecenie 10271035 - Sukcesywna dostawa wody źródlanej w butlach zwrotnych o...

   
Zamówienie 10271035 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2024-02-19
przedmiot zlecenia
Sukcesywna dostawa wody źródlanej w butlach zwrotnych o pojemności 18,9 litrów wraz z wynajmem i sanityzacją urządzeń wolnostojący
ch na wodę zimną i gorącą.
2. Wykonawca wynajmie zamawiającemu 7 szt. urządzeń (dystrybutorów). Urządzenia muszą być fabrycznie nowe lub używane (w używanych dystrybutorach przed dostarczeniem ich zamawiającemu powinna być przeprowadzona sanityzacja - na koszt Wykonawcy). Każdy dostarczony dystrybutor musi posiadać świadectwo/znak CE wymagany dla urządzeń elektrycznych dozujących wodę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wynajęcia dodatkowych dystrybutorów lub zmniejszenia ilości wynajmowanych dystrybutorów w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Dystrybutory wody powinny posiadać opcję wyboru wody zimnej (o temp. 2-10 st. C) oraz wody gorącej (o temp. powyżej 70 st. C).
3. Wykonawca wykona sanityzację dystrybutorów co najmniej co 6 miesięcy, na koszt zamawiającego.
Sanityzacja dystrybutorów wody polegać będzie na wymianie wszystkich elementów dystrybutora wchodzących w bezpośredni kontakt z wodą, umyciu i odkamienianiu zewnętrznej obudowy dystrybutora oraz dezynfekcji wewnętrznych i zewnętrznych elementów dystrybutora, przy użyciu środków posiadających atest PZH do kontaktu z żywnością.
4. Wykonawca dostarczy przekazane na wynajem dystrybutory oraz wniesie i zainstaluje je w miejscach wskazanych przez zamawiającego.
5. Wykonawca dostarczać będzie butle z wodą na własny koszt i ryzyko w godzinach 7.30-12:00 do następujących lokalizacji:
a) Dzienny Dom Pomocy, ul. Kondratowicza 19 - 1 szt. urządzenie,
b) ul. Spacerowa 23 - 4 urządzenia,
c) ul. Kwiatowa 5 - 2 urządzenia.
6. Wykonawca dostarczy łącznie średnio 30 butli w miesiącu. Zamawiający zastrzega, że podana ilość jest tylko ilością szacunkową. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczanych butli, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia od zawartej umowy oraz nie będzie stanowiło podstawy do roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.
7. W dniu dostarczenia wody do Zamawiającego, woda musi posiadać minimalny 3-miesięczny okres przydatności do spożycia, umieszczony na etykiecie każdej butli. Dostarczana naturalna woda źródlana musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2023 poz 1448 t.j.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. 2011 nr 85 poz. 466).
8. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać niezbędnych napraw dystrybutorów.
branża Spożywcza
podbranża artykuły spożywcze, automaty
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: artykuły spożywcze , automaty

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10434753 2024-04-18
godz. 10:00
Małopolskie DOSTAWY WODY NATURALNEJ
10455508 2024-04-19
godz. 08:58
Kujawsko-Pomorskie 8/04/2024 WODA MINERALNA " SELENKA" PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 woda mineralna Selenka gazowana 0,5l - 3024 szt. 2 woda mineralna Selenka niegazowana 0,5l - 3024 szt.
10462621 2024-04-22
godz. 09:00
Dolnośląskie SYROP DO WODY HERBAPOL 420 ML Lokalizacja 59-101 Polkowice
10444992 2024-04-22
godz. 09:00
Wielkopolskie Dostawy ziemniaków jadalnych dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2024, w miesiącach maj - czerwiec.
10439856 2024-04-23
godz. 09:00
Wielkopolskie Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa i wędlin – część 1 mięso i podroby 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do...
10431836 2024-04-24
godz. 09:30
Śląskie Dostawy artykułów spożywczych, mrożonek i gotowych produktów spożywczych Część 1: Część 1 - Artykuły spożywcze 1Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Formularz...
10455042 2024-04-25
godz. 09:00
Dolnośląskie Zakup i sukcesywna dostawa artykułów mięsnych oraz wędlin do Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie
10453962 2024-04-25
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Sukcesywna dostawa mięsa na potrzeby spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. w Szczecinie Część 1: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa – na rzecz Zamawiającego i według jego bi...
10380387 2024-05-07
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa olejów i tłuszczów dla Jednostki Wojskowej Nr 6021. Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.Przedmiotem zamó...
10402204 2024-05-15
godz. 10:00
Mazowieckie przetarg nieograniczony na dostawy warzyw i owoców do obiektów Centrum Usług Logistycznych