Przetarg 7557234 - Sukcesywna dostawa różnych produktów leczniczych i...

   
Analizuj Zamówienie 7557234 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-26
przedmiot ogłoszenia
Sukcesywna dostawa różnych produktów leczniczych i środków kontrastowych
Numer referencyjny: Znak sprawy: 105.KSzWzP SP ZOZ
- DZP-2612-25-2020

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa różnych produktów leczniczych i środków kon-trastowych w ilościach i asortymencie określonych w załączniku nr 6-10 formularze asortymentowo-cenowe. Liczba zadań 5:
Zadanie nr 1 - Różne produkty lecznicze
Zadanie nr 2 - Różne produkty lecznicze
Zadanie nr 3 - Dieta do żywienia dojelitowego
Zadanie nr 4 - Leczenie neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki
Zadanie nr 5 - Środki kontrastowe
2. Szczegółowy asortyment ilości przedmiotu zamówienia określają załączniki – formularze asortymentowo-cenowe.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Różne produkty lecznicze
Różne produkty lecznicze

Część nr: 2 Nazwa: Różne produkty lecznicze
Różne produkty lecznicze

Część nr: 3 Nazwa: Dieta do żywienia dojelitowego
Dieta do żywienia dojelitowego

Część nr: 4 Nazwa: Leczenie neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki
Leczenie neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki

Część nr: 5 Nazwa: Środki kontrastowe
Środki kontrastowe
branża Medyczna
podbranża leki
kody CPV 33690000, 33696000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się