Przetarg 7756330 - SUKCESYWNA DOSTAWA PIECZYWA ORAZ WYROBÓW CUKIERNICZYCH...

   
Analizuj Zamówienie 7756330 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-15
przedmiot ogłoszenia
SUKCESYWNA DOSTAWA PIECZYWA ORAZ WYROBÓW CUKIERNICZYCH
Numer referencyjny: 18WOG-SZP.2712.47.2020

Przedmiotem zamówienia jes
t sukcesywna dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych.
Miejscami dostarczenia towaru są stołówki wojskowe Zamawiającego usytuowane na terenie jednostek wojskowych rejonu zaopatrywania 18. Wojskowego Oddziału Gospodarczego,
w podziale na zadania:
a) Zadanie I:
• Stołówka GZ Wejherowo w m. Wejherowo - ul. Sobieskiego 277, 84-200 Wejherowo
• Stołówka GZ Wejherowo w m. Rozewie - ul. Garnizonowa 1, 84-120 Władysławowo
• Stołówka GZ Gdynia Babie Doły w m. Gdynia - ul. Zielona, 81-197 Gdynia
• Stołówka GZ Gdynia Grabówek w m. Gdynia - ul. M.C. Skłodowskiej 2, 81-231 Gdynia
b) Zadanie II:
• Stołówka GZ Siemirowice w m. Siemirowice - Siemirowice, 84-312 Cewice

Częstotliwość dostaw: 5 x w tygodniu (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek) do każdego odbiorcy w godzinach od 05.30 do 7.30

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z PRAWA OPCJI w postaci zwiększenia ilości zamówienia podstawowego maksymalnie do 30%. Maksymalne ilości zamówienia w ramach opcji określa rubryka „łączna ilość zamówienia” formularza cenowego. Rubryka „ilość podstawowa” zawiera ilości, które Zamawiający będzie realizował na pewno. Ceny jednostkowe towarów dostarczanych w ramach opcji będą tożsame z cenami realizacji dostawy w ramach zamówienia podstawowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 oraz nr 3 do SIWZ.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych. Miejscami dostarczenia towaru są stołówki wojskowe Zamawiającego usytuowane na terenie jednostek wojskowych rejonu zaopatrywania 18. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, w podziale na 2 zadania: Zadanie I: • Stołówka GZ Wejherowo w m. Wejherowo - ul. Sobieskiego 277, 84-200 Wejherowo • Stołówka GZ Wejherowo w m. Rozewie - ul. Garnizonowa 1, 84-120 Władysławowo • Stołówka GZ Gdynia Babie Doły w m. Gdynia - ul. Zielona, 81-197 Gdynia • Stołówka GZ Gdynia Grabówek w m. Gdynia - ul. M.C. Skłodowskiej 2, 81-231 Gdynia Częstotliwość dostaw: 5 x w tygodniu (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek) do każdego odbiorcy w godzinach od 05.30 do 7.30

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych. Miejscami dostarczenia towaru są stołówki wojskowe Zamawiającego usytuowane na terenie jednostek wojskowych rejonu zaopatrywania 18. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, w podziale na 2 zadania: Zadanie II: • Stołówka GZ Siemirowice w m. Siemirowice - Siemirowice, 84-312 Cewice Częstotliwość dostaw: 5 x w tygodniu (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek) do każdego odbiorcy w godzinach od 05.30 do 7.30
branża Spożywcza
podbranża artykuły spożywcze
kody CPV 15810000, 15811000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się