Przetarg 7903902 - Sukcesywna dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku...

   
Analizuj Zamówienie 7903902 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-30
przedmiot ogłoszenia
Sukcesywna dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku
Numer referencyjny: DZP.271-50/20

1. Przedmiotem zamówienia jest
sukcesywna dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku w ramach 5 pakietów, szczegółowo opisanego w zał. nr 1B do SIWZ pn. Formularz cenowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot zamówienia (zwany dalej również towarem) częściami, na podstawie zamówień określających asortyment i ilość w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie jednakże nie dłuższym niż 4 dni od daty złożenia zamówienia (w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
3. Zamawiający składać będzie zamówienie faksem lub e-mailem. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić niezwłocznie każde zamówienie faksem na nr 48 12/431-28-98 lub e-mailem na adres: apteka@dzieciecyszpital.pl.
4. Dostawy ubezpieczonego towaru wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będą na koszt wykonawcy, który należy uwzględnić w cenie oferty.
5. Miejsce dostaw: Dział Farmacji w siedzibie Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1
Sukcesywna dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku szczegółowo opisanego w załączniku nr 1B do SIWZ w zakresie pakietu nr 1.

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2
Sukcesywna dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku szczegółowo opisanego w załączniku nr 1B do SIWZ w zakresie pakietu nr 2.

Część nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3
Sukcesywna dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku szczegółowo opisanego w załączniku nr 1B do SIWZ w zakresie pakietu nr 3.

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4
Sukcesywna dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku szczegółowo opisanego w załączniku nr 1B do SIWZ w zakresie pakietu nr 4.

Część nr: 5 Nazwa: Pakiet nr 5
Sukcesywna dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku szczegółowo opisanego w załączniku nr 1B do SIWZ w zakresie pakietu nr 5.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540394975-N-2021 z dnia: 2021-01-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 08.01.2021, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 14.01.2021, godzina: 09:30
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne
kody CPV 33141000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się