Przetarg 7681875 - Sukcesywna dostawa materiałów, narzędzi i akcesoriów...

   
Analizuj Zamówienie 7681875 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-09-08
przedmiot ogłoszenia
Sukcesywna dostawa materiałów, narzędzi i akcesoriów ortodontycznych ujętych w 3 pakietach
Numer referencyjny: 2/2020/ortodo
ncja

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów, narzędzi i akcesoriów ortodontycznych ujęta w 3 pakietach na potrzeby Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego GUMed Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis poszczególnych pakietów zawiera załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
Pakiet nr Nazwa
1 Kleje ortodontyczne
2 Aparaty wspomagające
3 Elementy elastyczne, ligatury

Załącznik nr 3 – formularz rzeczowo-cenowy z opisem przedmiotu zamówienia należy wypełnić w sposób czytelny, precyzyjny, kompletny i jednoznaczny

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Kleje ortodontyczne
Pakiet 1 -Kleje ortodontyczne

Część nr: 2 Nazwa: Aparaty wspomagające
Pakiet 2 - Aparaty wspomagające

Część nr: 3 Nazwa: Elementy elastyczne, ligatury
Pakiet 3 - Elementy elastyczne, ligatury
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne
kody CPV 33130000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się