Przetarg 9709183 - Sukcesywna dostawa ciast i innych wyrobów cukierniczych na...

   
Analizuj Zamówienie 9709183 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-05-30
przedmiot ogłoszenia
Sukcesywna dostawa ciast i innych wyrobów cukierniczych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, z podzia
em na trzy części zamówienia - II część (II postępowanie).

Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ciast i innych wyrobów cukierniczych na potrzeby MiejskiegoCentrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, z podziałem na trzy części zamówienia:1) część nr 1: sukcesywna dostawa ciast (I);2. Przedmiot zamówienia określony jest kodem CPV 15810000-9 Pieczywo, świeże wyroby ciastkarskie i piekarskie,15812000-3 Wyroby ciastkarskie i ciasta, CPV 15812100-4 Wyroby ciastkarskie, CPV 15812200-5 Ciasta.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Kalkulacji cenowej, stanowiącej Załącznik nr 3a , 3b i 3c doSWZ.4. W przypadkach, gdy przedmiot zamówienia opisywany jest przez Zamawiającego poprzez odniesienie do norm, o którychmowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz art. 101 ust. 3 ustawy Pzp - Zamawiający niniejszym wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a każdemu występującemu w dokumentach zamówienia takiemu odniesieniutowarzyszą wyrazy lub równoważne.5. Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawiestosunku pracy.6. Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na części w ramach bieżącego postępowania i tym samym dopuszczaskładania ofert częściowych.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, o których mowaw art. 92 ustawy Pzp.8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.9. Towar dostarczany będzie do magazynu żywnościowego mieszczącego się w Domu Pomocy Społecznej przy ul.Karmelkowej 25 we Wrocławiu.10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:1) zamówienia mniejszej ilości towarów niż ilości określone w Kalkulacji cenowej dla poszczególnych pozycji;2) rezygnacji z niektórych pozycji wskazanych w Kalkulacji cenowej, przy czym ewentualne zmniejszenie ilości towarów niemoże być większe niż 50% w stosunku do wartości wynagrodzenia za całość przedmiotu zamówienia określonego jako wynagrodzenie Wykonawcy.

Część 2: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ciast i innych wyrobów cukierniczych na potrzeby MiejskiegoCentrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, z podziałem na trzy części zamówienia:2) część nr 2: sukcesywna dostawa ciast (II);2. Przedmiot zamówienia określony jest kodem CPV 15810000-9 Pieczywo, świeże wyroby ciastkarskie i piekarskie,15812000-3 Wyroby ciastkarskie i ciasta, CPV 15812100-4 Wyroby ciastkarskie, CPV 15812200-5 Ciasta.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Kalkulacji cenowej, stanowiącej Załącznik nr 3a , 3b i 3c doSWZ.4. W przypadkach, gdy przedmiot zamówienia opisywany jest przez Zamawiającego poprzez odniesienie do norm, o którychmowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz art. 101 ust. 3 ustawy Pzp - Zamawiający niniejszym wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a każdemu występującemu w dokumentach zamówienia takiemu odniesieniutowarzyszą wyrazy lub równoważne.5. Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawiestosunku pracy.6. Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na części w ramach bieżącego postępowania i tym samym dopuszczaskładania ofert częściowych.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, o których mowaw art. 92 ustawy Pzp.8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.9. Towar dostarczany będzie do magazynu żywnościowego mieszczącego się w Domu Pomocy Społecznej przy ul.Karmelkowej 25 we Wrocławiu.10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:1) zamówienia mniejszej ilości towarów niż ilości określone w Kalkulacji cenowej dla poszczególnych pozycji;2) rezygnacji z niektórych pozycji wskazanych w Kalkulacji cenowej, przy czym ewentualne zmniejszenie ilości towarów niemoże być większe niż 50% w stosunku do wartości wynagrodzenia za całość przedmiotu zamówienia określonego jako wynagrodzenie Wykonawcy.

Część 3: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ciast i innych wyrobów cukierniczych na potrzeby MiejskiegoCentrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, z podziałem na trzy części zamówienia:3) część nr 3: sukcesywna dostawa innych wyrobów cukierniczych;2. Przedmiot zamówienia określony jest kodem CPV 15810000-9 Pieczywo, świeże wyroby ciastkarskie i piekarskie,15812000-3 Wyroby ciastkarskie i ciasta, CPV 15812100-4 Wyroby ciastkarskie, CPV 15812200-5 Ciasta.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Kalkulacji cenowej, stanowiącej Załącznik nr 3a , 3b i 3c doSWZ.4. W przypadkach, gdy przedmiot zamówienia opisywany jest przez Zamawiającego poprzez odniesienie do norm, o którychmowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz art. 101 ust. 3 ustawy Pzp - Zamawiający niniejszym wskazuje, że dopuszczarozwiązania równoważne opisywanym, a każdemu występującemu w dokumentach zamówienia takiemu odniesieniu towarzyszą wyrazy lub równoważne.5. Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawiestosunku pracy.6. Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na części w ramach bieżącego postępowania i tym samym dopuszczaskładania ofert częściowych.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, o których mowaw art. 92 ustawy Pzp.8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.9. Towar dostarczany będzie do magazynu żywnościowego mieszczącego się w Domu Pomocy Społecznej przy ul.Karmelkowej 25 we Wrocławiu.10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:1) zamówienia mniejszej ilości towarów niż ilości określone w Kalkulacji cenowej dla poszczególnych pozycji;2) rezygnacji z niektórych pozycji wskazanych w Kalkulacji cenowej, przy czym ewentualne zmniejszenie ilości towarów niemoże być większe niż 50% w stosunku do wartości wynagrodzenia za całość przedmiotu zamówienia określonego jako wynagrodzenie Wykonawcy.

MCUS.DZP.373-31/2023
branża Spożywcza
podbranża artykuły spożywcze
kody CPV 15810000, 15812000, 15812100, 15812200
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: artykuły spożywcze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9947414 2023-09-22
godz. 08:00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W ZABRZU ADM.261.237.2023.LS „Cykliczne zaopatrzenie w żywność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu z podziałem na 6 części w IV kwartale 2023 roku” PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Część 1: Nabiał ...
9938854 2023-09-22
godz. 09:30
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBYSZYCACH Zakup i dostawa produktów spożywczych Część 1: Produkty mleczarskie Część 2: Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne Część 3: Owoce, warzywa i podobne produkty Część 4: Różn...
9854924 2023-09-22
godz. 12:00
ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. IRENY KOSMOWSKIEJ W KOROLÓWCE-OSADZIE Szacunkowa ilość dostaw w okresie: 30.08.23 do 30.06.24 r. Burak 300 kg Cebula 500 kg Fasola Jaś 100 kg Kapusta kiszona 500 kg Marchew 400 kg Ogórek kiszony 400 kg Pietruszka 100 kg Pieczark...
9904568 2023-09-26
godz. 16:00
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. WODA WYSOKOMINERALIZOWANA POD MARKA WŁASNĄ ORLEN Przedmiotowe postępowanie stanowi zapytanie o informację w zakresie analizy rynku na produkcje wody wysokmineraziowanej w marce własnej ORLE...
9952769 2023-09-28
godz. 09:00
ARESZT ŚLEDCZY W ELBLĄGU SUKCESYWNE DOSTAWY WARZYW I OWOCÓW DO ARESZTU ŚLEDCZEGO W ELBLĄGU ORAZ ODDZIAŁU ZEWNĘTRZNEGO W BRANIEWIE ARESZTU ŚLEDCZEGO W ELBLĄGU Lp. Nazwa artykułu j.m. Szacunkowa ilość1. cebula biała ...
9956275 2023-09-29
godz. 08:00
UZDROWISKO RABKA S.A. Dostawy jabłek, śliwek, gruszek Część 1: Dostawy jabłek w orientacyjnej ilości 21000 kg Część 2: dostawy śliwek- 1400 kg, gruszek- 850 kg ZP.23.TP.2023
9951776 2023-10-03
godz. 09:00
ZAKŁAD KARNY W RZESZOWIE 2232/9/ASF/23 DOSTAWY MIĘSA WIEPRZOWEGO ORAZ PRODUKTÓW Z MIĘSA WIEPRZOWEGO DO MAGAZYNU ZAMAWIAJĄCEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W ZAKŁADZIE KARNYM W RZESZOWIE. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - 1 szt.
9912835 2023-10-04
godz. 09:00
CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE Dostawa mleka i jego przetworów do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Numer referencyjny: 20/23/WŻ Przedmiotem zamówienia jest dostawa mleka i jego przetworów do Centrum Szkolenia Policj...
9958567 2023-10-04
godz. 12:00
POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A. Dostawa wody i innych napojów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 159-1
9930812 2023-10-13
godz. 10:00
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH W WARSZAWIE Dostawa warzyw i owoców do jednostek CUL Numer referencyjny: 32/WA/PN/2023 Dostawa warzyw i owoców do jednostek CUL Zakopane Część nr 1 Dostawa warzyw i owoców Świnoujście Część nr 2 Dostaw...