Przetarg 9709183 - Sukcesywna dostawa ciast i innych wyrobów cukierniczych na...

   
Analizuj Zamówienie 9709183 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-05-30
przedmiot ogłoszenia
Sukcesywna dostawa ciast i innych wyrobów cukierniczych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, z podziałem
na trzy części zamówienia - II część (II postępowanie).

Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ciast i innych wyrobów cukierniczych na potrzeby MiejskiegoCentrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, z podziałem na trzy części zamówienia:1) część nr 1: sukcesywna dostawa ciast (I);2. Przedmiot zamówienia określony jest kodem CPV 15810000-9 Pieczywo, świeże wyroby ciastkarskie i piekarskie,15812000-3 Wyroby ciastkarskie i ciasta, CPV 15812100-4 Wyroby ciastkarskie, CPV 15812200-5 Ciasta.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Kalkulacji cenowej, stanowiącej Załącznik nr 3a , 3b i 3c doSWZ.4. W przypadkach, gdy przedmiot zamówienia opisywany jest przez Zamawiającego poprzez odniesienie do norm, o którychmowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz art. 101 ust. 3 ustawy Pzp - Zamawiający niniejszym wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a każdemu występującemu w dokumentach zamówienia takiemu odniesieniutowarzyszą wyrazy "lub równoważne".5. Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawiestosunku pracy.6. Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na części w ramach bieżącego postępowania i tym samym dopuszczaskładania ofert częściowych.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, o których mowaw art. 92 ustawy Pzp.8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.9. Towar dostarczany będzie do magazynu żywnościowego mieszczącego się w Domu Pomocy Społecznej przy ul.Karmelkowej 25 we Wrocławiu.10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:1) zamówienia mniejszej ilości towarów niż ilości określone w Kalkulacji cenowej dla poszczególnych pozycji;2) rezygnacji z niektórych pozycji wskazanych w Kalkulacji cenowej, przy czym ewentualne zmniejszenie ilości towarów niemoże być większe niż 50% w stosunku do wartości wynagrodzenia za całość przedmiotu zamówienia określonego jako wynagrodzenie Wykonawcy.

Część 2: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ciast i innych wyrobów cukierniczych na potrzeby MiejskiegoCentrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, z podziałem na trzy części zamówienia:2) część nr 2: sukcesywna dostawa ciast (II);2. Przedmiot zamówienia określony jest kodem CPV 15810000-9 Pieczywo, świeże wyroby ciastkarskie i piekarskie,15812000-3 Wyroby ciastkarskie i ciasta, CPV 15812100-4 Wyroby ciastkarskie, CPV 15812200-5 Ciasta.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Kalkulacji cenowej, stanowiącej Załącznik nr 3a , 3b i 3c doSWZ.4. W przypadkach, gdy przedmiot zamówienia opisywany jest przez Zamawiającego poprzez odniesienie do norm, o którychmowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz art. 101 ust. 3 ustawy Pzp - Zamawiający niniejszym wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a każdemu występującemu w dokumentach zamówienia takiemu odniesieniutowarzyszą wyrazy "lub równoważne".5. Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawiestosunku pracy.6. Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na części w ramach bieżącego postępowania i tym samym dopuszczaskładania ofert częściowych.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, o których mowaw art. 92 ustawy Pzp.8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.9. Towar dostarczany będzie do magazynu żywnościowego mieszczącego się w Domu Pomocy Społecznej przy ul.Karmelkowej 25 we Wrocławiu.10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:1) zamówienia mniejszej ilości towarów niż ilości określone w Kalkulacji cenowej dla poszczególnych pozycji;2) rezygnacji z niektórych pozycji wskazanych w Kalkulacji cenowej, przy czym ewentualne zmniejszenie ilości towarów niemoże być większe niż 50% w stosunku do wartości wynagrodzenia za całość przedmiotu zamówienia określonego jako wynagrodzenie Wykonawcy.

Część 3: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ciast i innych wyrobów cukierniczych na potrzeby MiejskiegoCentrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, z podziałem na trzy części zamówienia:3) część nr 3: sukcesywna dostawa innych wyrobów cukierniczych;2. Przedmiot zamówienia określony jest kodem CPV 15810000-9 Pieczywo, świeże wyroby ciastkarskie i piekarskie,15812000-3 Wyroby ciastkarskie i ciasta, CPV 15812100-4 Wyroby ciastkarskie, CPV 15812200-5 Ciasta.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Kalkulacji cenowej, stanowiącej Załącznik nr 3a , 3b i 3c doSWZ.4. W przypadkach, gdy przedmiot zamówienia opisywany jest przez Zamawiającego poprzez odniesienie do norm, o którychmowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz art. 101 ust. 3 ustawy Pzp - Zamawiający niniejszym wskazuje, że dopuszczarozwiązania równoważne opisywanym, a każdemu występującemu w dokumentach zamówienia takiemu odniesieniu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".5. Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawiestosunku pracy.6. Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na części w ramach bieżącego postępowania i tym samym dopuszczaskładania ofert częściowych.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, o których mowaw art. 92 ustawy Pzp.8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.9. Towar dostarczany będzie do magazynu żywnościowego mieszczącego się w Domu Pomocy Społecznej przy ul.Karmelkowej 25 we Wrocławiu.10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:1) zamówienia mniejszej ilości towarów niż ilości określone w Kalkulacji cenowej dla poszczególnych pozycji;2) rezygnacji z niektórych pozycji wskazanych w Kalkulacji cenowej, przy czym ewentualne zmniejszenie ilości towarów niemoże być większe niż 50% w stosunku do wartości wynagrodzenia za całość przedmiotu zamówienia określonego jako wynagrodzenie Wykonawcy.

MCUS.DZP.373-31/2023
branża Spożywcza
podbranża artykuły spożywcze
kody CPV 15810000, 15812000, 15812100, 15812200
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: artykuły spożywcze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10669053 2024-07-16
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawy różnych produktów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu Część 1: Dostawa mleka i produktów mleczarskich Część 2: Dosta...
10681421 2024-07-16
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Sukcesywne dostawy pieczywa, na okres 12 miesięcy.
10677806 2024-07-18
godz. 10:00
Śląskie Dostawy jaj do COSSW w Kulach dostawy
10685379 2024-07-18
godz. 10:00
Małopolskie Zakup i dostawa wody mineralnej dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach.
10681554 2024-07-19
godz. 10:00
Dolnośląskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na stołówkę szkolną i przedszkolną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubawce - Mrożonki - Formularz wycen...
10679263 2024-07-19
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawa artykułów spożywczych do bielańskich placówek I. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów żywnościowych do bielańskich placówek, zgodnie zzapotrzebowaniem ...
10672909 2024-07-22
godz. 15:00
Lubelskie Sukcesywne dostawy do siedziby Szkoły drobiu.
10682359 2024-07-29
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa artykułów spożywczych z przeznaczeniem na potrzeby żywieniowe do Szkoły Podstawowej nr 2 w Miechowie Część 1: Część 1 - Sukcesywna dostawa różnych artykułów spożywcz...
10670182 2024-08-12
godz. 10:31
Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Cebula mrożona krążek - 20kg Witam, SEKO S.A. poszukuje dostawcy producenta cebuli mrożonej krążek - pakowanej we worki 20kg. Wymagana specyfikacja oraz pró...
10686832 2024-08-14
godz. 12:00
Lubuskie Zapytanie ofertowe - pozostałe produkty spożywcze