Przetarg 7745094 - Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby...

   
Analizuj Zamówienie 7745094 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-09
przedmiot ogłoszenia
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Sekcji Żywienia Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicz
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Numer referencyjny: DZP-280-52/2020

1. Przedmiotem zamówienia są „Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Sekcji Żywienia Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” w asortymencie, zamawianych ilościach wyszczególnionych w załączonych „Formularzach cenowych” załączniki nr 2.1-2.2 do SIWZ, gdzie opisane są wymagania, jakim winien odpowiadać przedmiot zamówienia.
Pakiet I – Warzywa kiszone
Pakiet II – Jaja konsumpcyjne
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet I
Sukcesywna dostawa warzyw kiszonych

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet II
Sukcesywna dostawa jaj konsumpcyjnych
branża Spożywcza
podbranża artykuły spożywcze
kody CPV 3142500, 15000000, 15331000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się