Zlecenie 7706800 - Stworzenie autorskiego oprogramowania systemu...

   
Zamówienie 7706800 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-09-21
przedmiot zlecenia
Stworzenie autorskiego oprogramowania systemu koordynującego procesy biznesowe w postaci aplikacji web-serwerowej pozwalającej n
a nadzorowanie kilkuetapowego procesu produkcji złożonych produktów firmy, przez wielu podwykonawców.

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczo-rozwojowych, polegających na wykonaniu usługi polegającej na opracowaniu systemu w postaci aplikacji web-serwerowej, koordynującego procesy biznesowe oraz pozwalającego na nową organizację kilkuetapowego procesu produkcji złożonych produktów firmy (dzieła graficzne, malarskie i fotograficzne). a. Głównymi funkcjonalnościami opracowanego rozwiązania są: i. etapowanie – każdy etap produkcji opisywany będzie przez „właściciela” danego etapu, ii. postęp kroczący – zakończenie jednego etapu produkcji będzie jednocześnie sygnałem do uruchomienia etapu kolejnego, iii. integracja modułów wymiany danych między bazą zasobów firmy zawierającą zamówienia składane przez klientów a podwykonawcami, iv. umożliwienie komunikacji między poszczególnymi podwykonawcami a firmą, v. dedykowany serwis API, za pomocą którego system będzie pobierał dane o aktualnie czekających w kolejce na wykonanie zleceniach (z bazy SQL udostępnionej przez firmę) oraz dystrybuował ich wykonanie do konkretnych podwykonawców, odpowiedzialnych za kolejne etapy przygotowania produktów, vi. możliwość zaraportowania statusu wykonywanej części zlecenia oraz dodania komentarza lub załącznika graficznego prezentującego wykonaną pracę przez podwykonawcę. b. Poszczególne prace Zamawiający określił w podziale na następujące etapy prac: i. Etap projektowy: 1. Zaprojektowania procesów automatyki zapisu / odczytu zleceń wraz z wybranymi przez zamawiającego parametrami, 2. Zaprojektowania modułu komunikacyjnego API umożliwiającego wymianę danych z zewnętrznymi dostawcami i repozytoriami, 3. Zaprojektowania automatyki i zachowania elementów interfejsu systemu, uwzględniając potrzeby biznesowe, 4. Zaprojektowanie modułu komunikacyjnego, 5. Zaprojektowanie modułu zarządzania kontami, 6. Zaprojektowanie interfejsu systemu w postaci schematycznych projektów funkcjonalnych, ii. Etap produkcyjny: 1. Wybór środowiska testowego, 2. Oprogramowanie wersji testowej systemu, 3. Zaprojektowanie i wdrożenie modelu graficznego systemu, 4. Przeprowadzenie testów Q&A uwzględniających zaprojektowane procesy - testy z użytkownikami, 5. Badanie użytkowników obejmujące zidentyfikowaną grupę fokusową oraz losową grupę użytkowników; 6. Naniesienie poprawek w systemie, iii. Wdrożenie systemu: 1. Wykonanie estymacji obciążenia infrastruktury, 2. Konfiguracja środowiska produkcyjnego, 3. Zabezpieczenie transmisji danych na linii klient – serwer, 4. Deployment kodu systemu oraz uruchomienie produkcyjne, 5. Stabilizacja powdrożeniowa i suport.
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża usługi informatyczne, oprogramowanie komputerowe
kody CPV 73200000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji cała Polska
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się