Przetarg 7899189 - STACJONARNEGO KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W CSAiU Numer...

   
Analizuj Zamówienie 7899189 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-28
przedmiot ogłoszenia
STACJONARNEGO KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W CSAiU
Numer referencyjny: P/48/IW/20

1. Przedmiotem zamówienia jest: stacjonarny
kurs języka angielskiego w CSAiU w wymiarze
1092 godzin lekcyjnych realizowany zgodnie z:
1.1. Zapisami ujętymi w niniejszej w SIWZ;
1.2. Opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 1. do SIWZ);
1.3. Projektem umowy (Załącznik nr 5. do SIWZ).
2. Zamawiający nie przewiduje dzielenia przedmiotu zamówienia.
3. Zajęcia zostaną przeprowadzone na poziomie podstawowym zgodnie z Porozumieniem Standaryzacyjnym NATO STANAG 6001 oraz Ramowym i szczegółowym programem nauczania języka angielskiego w jednostkach wojskowych podległych Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych - poziom podstawowy SPJ 1111 (Standardowy Profil Językowy 1;1;1;1) wg STANAG 6001 Warszawa 2016 ( sygn. Dow. Gen. wewn.45/2016).
4. Zajęcia odbędą się w dwóch grupach szkoleniowych – maksymalnie 14 osób w każdej
grupie – łącznie dla 28 osób.
5. Zajęcia prowadzone będą:
5.1. od godziny 8.00 do 13.00 i/lub do 14.00, tj. po 6 i/lub po 7 godzin lekcyjnych, każda po 45 minut, od poniedziałku do piątku, a w razie potrzeby również w soboty;
5.2. w tzw. blokach lekcyjnych, po 90 i 45 minut, które w skali dnia odpowiadają 6 lub 7 tradycyjnym godzinom lekcyjnym;
5.3. w każdej grupie szkoleniowej prowadzone będą codziennie przez dwóch lektorów:
5.3.1 po 3 godziny dziennie przez każdego z nich w przypadku realizacji zajęć w danym dniu szkoleniowym w wymiarze 6 godzin lekcyjnych,
5.3.2 przez 3 lub 4 godziny dziennie przez pierwszego lektora i 4 lub 3 godziny dziennie przez drugiego lektora w przypadku realizacji zajęć w danym dniu szkoleniowym w wymiarze 7 godzin lekcyjnych.
6. Lektorzy, wyznaczeni do prowadzenia kursu językowego, zobowiązani są przybyć na minimum
10 minut przed rozpoczęciem zajęć i winni przestrzegać porządku dnia obowiązującego w ODZJO CSAiU.
7. Do prowadzenia kursów języka angielskiego Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć: czterech „lektorów zasadniczych” ( po dwóch do każdej grupy), prowadzących bieżące zajęcia i przynajmniej jednego „lektora pomocniczego”, który w razie nieobecności któregoś z „lektorów zasadniczych” będzie poprowadzić zajęcia w jego zastępstwie.
8. Zmiana lektorów do prowadzenia zajęć może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego
na pisemny wniosek Wykonawcy.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy językowe
kody CPV 80500000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się