Przetarg 8516392 - Sprzedaż i dostarczenie pipet i płyty grzejnej do...

   
Analizuj Zamówienie 8516392 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-11-08
przedmiot ogłoszenia
Sprzedaż i dostarczenie pipet i płyty grzejnej do jednostek Uniwersytetu Rzeszowskiego. Numer referencyjny: ZP/UR/324/2021
Sprz
edaż i dostarczenie pipet i płyty grzejnej do jednostek Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania (części):
Zadanie 1: Sprzedaż i dostarczenie pipet 8-kanałowych dla Instytutu Nauk Medycznych
Zadanie 2: Sprzedaż i dostarczenie zestawu pipet automatycznych dla Instytutu Inżynierii Materiałowej
Zadanie 3: Sprzedaż i dostarczenie płyty grzejnej dla Instytutu Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska
Sprzedaż i dostarczenie pipet 8-kanałowych dla Instytutu Nauk Medycznych Część nr 1 Sprzedaż i dostarczenie pipet 8-kanałowych dla Instytutu Nauk Medycznych
Sprzedaż i dostarczenie zestawu pipet automatycznych dla Instytutu Inżynierii Materiałowej Część nr 2 Sprzedaż i dostarczenie zestawu pipet automatycznych dla Instytutu Inżynierii Materiałowej
Sprzedaż i dostarczenie płyty grzejnej dla Instytutu Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska Część nr 3 Sprzedaż i dostarczenie płyty grzejnej dla Instytutu Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska
branża Laboratoria
podbranża sprzęt laboratoryjny
kody CPV 38000000, 38436310, 38437000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sprzęt laboratoryjny

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8632164 2022-01-17
godz. 12:00
PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W PUŁAWACH Dostawa komór dla zwierząt laboratoryjnych Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. komór dla zwierząt laboratoryjnych (dedykowanych do utrzymywania kawi domowych, szczurów i myszy - zami...
8580831 2022-01-28
godz. 10:00
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska do badań procesów biomolekularnych oraz systemu do amplifikacji nukleinowych z detekcją real time PCR Numer referencyjny: 80.272.264.2021 Prz...
8666448 2022-01-28
godz. 11:00
UNIWERSYTET MARII-CURIE SKŁODOWSKIEJ AKADEMICKIE CENTRUM KULTURY CHATKA ŻAKA Dostawa spektrofotometrycznego czytnika mikropłytek do UMCS.
8663528 2022-01-29
godz. 00:00
STAROSTWO POWIATOWE W WĄGROWCU PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wyposażenie pracowni zawodowej (pracowni technologii i konstrukcji mechanicznych s. 235) - mikroskop metalograficzny i wyposażenie stanowiska materiałoznawstwa Szcz...
8672231 2022-02-01
godz. 08:15
POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ Dostawa zasilaczy laboratoryjnych
8667015 2022-02-02
godz. 10:00
PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W PUŁAWACH sukcesywna dostawa materiałów pomocniczych w roku 2022-postępowanie powtórzone, znak sprawy DZ-23/5/22 Część 1: Zadanie 3 akcesoria do aparatu do elektroforezy wskazane ponizej lub równoważ...
8673906 2022-02-02
godz. 23:59
FUNDACJA BADAŃ I ROZWOJU NAUKI 3D biodrukowana tkanka wątrobowa wraz z układem naczyniowym jako innowacyjny model do oceny toksyczności leków i skuteczności terapii antynowotworowych Przedmiotem zapytania ofertowego nr 7...
8671097 2022-02-07
godz. 09:00
NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE ODDZIAŁ W GLIWICACH Dzierżawa w pełni automatycznej linii hematologicznej (...) dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach Numer refe...
8637833 2022-02-07
godz. 12:00
INSTYTUT OGRODNICTWA-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W SKIERNIEWICACH Dostawa aparatury badawczej Numer referencyjny: 32/ZP/2021 Zamówienie obejmuje dostawę aparatury badawczej na rzecz Instytutu Ogrodnictwa - Państwowego Instytutu Badawczego. Szczegółowy opi...
8611970 2022-02-09
godz. 10:00
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Dostawa wyposażenia pracowni histopatologicznej w Centrum Medycyny Weterynaryjnej. Numer referencyjny: 90-DZP.261.122.2021 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni histopa...