Przetarg 8310814 - Sprzedaż i dostarczenie oczyszczaczy powietrza do...

   
Analizuj Zamówienie 8310814 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-08-04
przedmiot ogłoszenia
Sprzedaż i dostarczenie oczyszczaczy powietrza do rzeszowskich przedszkoli – „CZYSTE POWIETRZE - ZDROWE ODDYCHANIE” Numer r
eferencyjny: ZP-D.271.49.148.2021
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie oczyszczaczy powietrza do rzeszowskich przedszkoli – „CZYSTE POWIETRZE - ZDROWE ODDYCHANIE”
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie 165 szt. oczyszczaczy powietrza do przedszkoli zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Rzeszów oraz przeszkolenie minimum jednego pracownika z każdej jednostki z obsługi urządzenia. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Załącznik nr 2 do SWZ pn. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 2) Załącznik nr 3 do SWZ pn. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z załącznikami

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 167-437687 z dnia 2021-08-30:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 03/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 10/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 01/12/2021
Powinno być:
Data: 08/12/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 03/09/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 10/09/2021
Czas lokalny: 12:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 174-453934 z dnia 2021-09-08:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 10/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 20/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 08/12/2021
Powinno być:
Data: 18/12/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 10/09/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 20/09/2021
Czas lokalny: 12:00
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia, Wentylacja i klimatyzacja
podbranża urządzenia, maszyny i sprzęty inne
kody CPV 42514200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: urządzenia , maszyny i sprzęty inne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8377428 2021-10-06
godz. 12:00
POLREGIO SP. Z O.O. Dostawa wstawek hamulcowych
8423481 2021-10-06
godz. 23:59
BROWIN SP. Z O.O. SP.K. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/DOC/09/2021 na zakup formy wtryskowej do produkcji docisku fi100 Zakup formy wtryskowej do produkcji docisku fi100
8412630 2021-10-07
godz. 00:00
POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A. Remont pozostałych przyrządów kontrolno-pomiarowych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. z podziałem na 10 zadań.
8413961 2021-10-07
godz. 10:00
REGALUX KRZYSZTOF SUTOWSKI Zapytanie ofertowe nr ZP.REG.8.2021 Dostawa systemów identyfikacji paczek na sorterze prototypu pełnowymiarowego w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków...
8414109 2021-10-08
godz. 09:00
MUZEUM WSI KIELECKIEJ Dostawa i wdrożenie elektronicznego systemu biletowego wykonanego dla Muzeum Wsi Kieleckiej wraz z dostawą i instalacją sprzętu/urządzeń na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni 1. Przedm...
8420657 2021-10-10
godz. 14:00
DANKO HODOWLA ROŚLIN SP. Z O.O. Zakup zamiatarki drogowej dla Zakładu Nasienno-Rolnego Sobiejuchy, woj. kujawsko-pomorskie
8387856 2021-10-12
godz. 23:59
ZAKŁAD PRODUKCJI ELEMENTÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYWA A MĘCZKOWSKI SP.J. Wdrożenie innowacyjnych rozwiaz̨ ań w technologii produkcji wyrobów betonowych w oparciu o wyniki własnych prac badawczo-rozwojowych Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z z...
8414436 2021-10-25
godz. 23:59
FOTOACC GRZEGORZ ŁOBODZIŃSKI Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowego produktu stosowanego w konstrukcji dronów: łącznika do połączeń o przekroju eliptycznym. Przedmiotem zamówienia jest projek...
8417839 2021-10-26
godz. 09:00
ŚLĄSKIE CENTRUM NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE PRZEMYSŁU LOTNICZEGO SP. Z O.O. Innowacyjne wielofunkcyjne zrobotyzowane stanowisko do automatycznego laminowania struktur kompozytowych o zwiększonych parametrach użytkowych 1) Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałó...
8417516 2021-10-27
godz. 16:00
WOKAS S.A. Centrum Badawczo- Rozwojowe Wokas S.A. Linia badawcza służąca do przygotowania próbnej partii nawozu granulowanego o wydajności 200 kg/h. Materiałem do produkcji będą komposty powstałe z bi...