Zlecenie 9011583 - Sprzedaż i dostarczenie komunikatorów dla niemówiących...

   
Zamówienie 9011583 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-06-30
przedmiot zlecenia
Sprzedaż i dostarczenie komunikatorów dla niemówiących Go Talk, przenos'nej pętli indukcyjnej oraz telefonu z okablowaniem, z
podziałem na części, w ramach projektu pn. Dostępna Szkoła -innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia.
Przedmiot umowy obejmuje:
1) Część I. Sprzedaż i dostarczenie komunikatorów dla niemówiących Go Talk,
2) Część II. Sprzedaż i dostarczenie przenośnej pętli indukcyjnej,
3) Część III. Sprzedaż i dostarczeni telefonu z okablowaniem.
branża Telekomunikacja, Telefony
podbranża osprzęt radiotelekomunikacyjny telefoniczny
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: osprzęt radiotelekomunikacyjny telefoniczny

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9105607 2022-08-17
godz. 09:15
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU LI-VIII-MI-2380-133/2022 Przeglądy techniczne masztów i systemów antenowych na terenie województwa wielkopolskiego PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Przeglądy techniczne masztów i systemów ...
9094248 2022-08-18
godz. 12:00
WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU UMIĘDZYNARODOWIENIE I PRAKTYCZNOŚĆ - 2 filary kompleksowego, zintegrowanego programu internacjonalizacji i upraktycznienia kształcenia WSB w Poznaniu Opis Przedmiotem zamówienia jest d...
9009009 2022-08-19
godz. 09:00
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI W WARSZAWIE Świadczenie usług telefonii komórkowej, transmisji danych, telefonii stacjonarnej oraz serwisu tych usług wraz z dostawą sprzętu NIEzbędnego do ich świadczenia Numer referencyjny: BG...
9105880 2022-08-19
godz. 10:00
JSW KOKS S.A. RADIO CB, ANTENA /ZKP AM628692/
9107047 2022-08-19
godz. 12:00
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOWOROWIE Dostawa opasek bezpieczeństwa - urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych - mieszkańców Gminy Goworowo, w wieku 65 lat i więcej oraz świadczenie...
9109095 2022-08-22
godz. 12:00
METRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O. Dostawa sprzętu i materiałów do systemu radiowego VHF
9097105 2022-08-23
godz. 15:00
DCT GDAŃSK S.A. Zakup i dostawa urządzeń łączności bezprzewodowej w technologii Cisco Ultra-Reliable Wireless Backhaul z akcesoriami i licencjami
9092036 2022-09-05
godz. 10:00
INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK W POZNANIU PN 36/07/2022 – inteligentny parking Numer referencyjny: PN 36/07/2022 – inteligentny parking Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z instalacją urządzeń do budowy inte...
9100530 2022-09-12
godz. 10:00
SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU Ograniczenie interakcji z personelem medycznym poprzez budowę zintegrowanego systemu łączności współpracującego z narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w Szpitalu (HIS) w zwi...
8961325 2023-06-30
godz. 23:59
PROJEKT Zawody Sportowe - Bieg 1 laptop w cenie 2500zł METODA: zakup; RODZAJ: nowy śr. trwały, urządzenia (KŚT 491). Komputer typu laptop (w tym liczba i koszt jednostkowy) - 1 dla pracownika;...