Przetarg 6630954 - SPRZĄTANIE OBIEKTÓW AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6630954 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-03-07
przedmiot ogłoszenia
SPRZĄTANIE OBIEKTÓW AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU
Numer referencyjny: KZ-5/2019

Przedmiotem zamówienia jes
t świadczenie dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach wraz z utrzymaniem terenów zewnętrznych utwardzonych (chodniki, parkingi) i terenów zielonych wokół tych obiektów (sprzątanie terenu zewnętrznego nie dotyczy Części IV). Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi Załącznikami:
a) Opis Przedmiotu zamówienia stanowiący odpowiednio Załącznik 2a – 2d do SIWZ,
b) Mapka terenu stanowiąca odpowiednio Załącznik nr 3a – 3c do SIWZ,
c) Instrukcja czyszczenia i konserwacji podłóg dla Części I (WIELOFUNKCYJNA HALA SPORTOWA I SPECJALISTYCZNA HALA SPORTÓW WALKI) stanowiącą Załącznik nr 4 do SIWZ.
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 221 000 EURO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: WIELOFUNKCYJNA HALA SPORTOWA I SPECJALISTYCZNA HALA SPORTÓW WALKI
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu usługi kompleksowego utrzymania czystości we wskazanym obiekcie wraz z utrzymaniem terenu zewnętrznego utwardzonego (chodnik, parking) i terenu zielonego wokół tego obiektu. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi Załącznikami: a) Opis Przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik 2a do SIWZ, b) Mapka terenu stanowiąca Załącznik nr 3a do SIWZ, c) Instrukcja czyszczenia i konserwacji podłóg stanowiącą Załącznik nr 4 do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: KRYTA PŁYWALNIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu usługi kompleksowego utrzymania czystości we wskazanym obiekcie wraz z utrzymaniem terenu zewnętrznego utwardzonego (chodnik, parking) i terenu zielonego wokół tego obiektu. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi Załącznikami: a) Opis Przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik 2b do SIWZ, b) Mapka terenu stanowiąca Załącznik nr 3b do SIWZ,

Część nr: 3 Nazwa: BIBLIOTEKA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu usługi kompleksowego utrzymania czystości we wskazanym obiekcie wraz z utrzymaniem terenu zewnętrznego utwardzonego (chodnik, parking) i terenu zielonego wokół tego obiektu. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi Załącznikami: a) Opis Przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik 2c do SIWZ, b) Mapka terenu stanowiąca Załącznik nr 3c do SIWZ,

Część nr: 4 Nazwa: BAZA TRANSPORTU
Sprzątanie wewnątrz obiektów w Bazie Transportowej AWF we Wrocławiu, zgodnie z Opisem Przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik 2d do SIWZ.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540047581-N-2019 z dnia: 2019-03-12
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-03-15, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-03-18, godzina: 12:00,
branża Sprzątanie
podbranża sprzątanie pomieszczeń
kody CPV 90910000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się