Zlecenie 7907743 - Sporządzenie opinii geologicznej w zakresie: a) określenie...

   
Zamówienie 7907743 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-12-31
przedmiot zlecenia
Sporządzenie opinii geologicznej w zakresie:
a) określenie ilości, rodzaju i rozmieszczenia odpadów na działce objętej post
ępowaniem administracyjnym, zlokalizowanej w Rewie, gmina Kosakowo (powierzchnia działki 0,79 ha) w szczególności poprzez ustalenie na jakiej głębokości na w/w działce znajdują się odpady o kodach:
• 17 05 04 - gleba, ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03.
• 17 01 01 - odpady betonu, gruz betonowy z rozbiórek i remontów
2. Szacunkowa głębokość zalegania odpadów - od powierzchni do ok. 1 -1,5 m
3. Pozyskanie mapy zasadniczej terenu badań znajduje się w gestii Wykonawcy
4. Wyłonienie korzystnej oferty, będzie wiązało się z powołaniem osoby będącej sporządzać opinię - na biegłego w sprawie magazynowania lub składowania odpadów.
5. Opracowana opinia stanowić będzie dokumentację dowodową w toczącym się postępowaniu administracyjnym.
6. Działka na której mają zostać przeprowadzone prace w zakresie ujętym w niniejszym ogłoszeniu jest własnością osób fizycznych, zatem wizja lokalna jak i wykonanie jakichkolwiek prac będzie możliwe po przeprowadzeniu pełnej procedury administracyjnej (w tym min. zawiadomienie właścicieli o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego, powołaniu biegłych, zawiadomieniu o wizji z udziałem biegłych)
branża Geodezja, geologia, archeologia, kartografia, zagospodarowanie przestrzenne
podbranża usługi geologiczne
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się