Zlecenie 9008866 - Sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny służebności...

   
Zamówienie 9008866 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-06-29
przedmiot zlecenia
Sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny służebności (pow. ok. 58 m2) w działce nr 224/2 położonej w Dobrej.
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża operaty szacunkowe
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: operaty szacunkowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9083547 2022-08-11
godz. 10:00
URZĄD GMINY SITKÓWKA-NOWINY INO.271.66.2022 opracowanie operatu szacunkowego PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Cena brutto Cena ryczałtowa brutto za wykonanie usługi - operatu szacunkowego 2.zaproszenie do zło [...].pdf 3...
9094989 2022-08-11
godz. 23:59
URZĄD MIASTA ŁODZI Wykonanie 5 indywidualnych ekspertyz wykonanych przez rzeczoznawcę majątkowego analizujących możliwości wystąpienia wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowych pl...
9075273 2022-08-12
godz. 10:00
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W OPOLU Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia obejmującego dostawy łącznie 45 000 litrów oleju opałowego na potrzeby Inspektoratu ZUS w Głubczycach przy ul. Chrobrego 5. Ustalenie szacu...
9083033 2022-08-16
godz. 15:00
STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU Sporządzenie wyceny nieruchomości do ustalenia wartości nieruchomości w celu zbycia nieruchomości
9100624 2022-08-17
godz. 12:00
URZĄD DZIELNICY WOLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Laskowej 4/6 oraz ul. Topiel 16.
9096007 2022-08-19
godz. 10:00
POCZTA POLSKA S.A. Świadczenie usług w zakresie sporządzania operatów szacunkowych dla Poczty Polskiej S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do umowy ramowej
9077756 2022-08-25
godz. 09:00
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W LUBLINIE Wycena NIEruchomości lokalowych położonych w : Adamowie k/Zamościa , Dębicy, Dęblinie, Hrubieszowie, Jarosławiu, Nisku, Przemyślu, Radomiu, Rzeszowie , Włodawie , Zamościu i Żuraw...
9006650 2022-08-25
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Operat szacunkowy, wycena - wyceny nieruchomości dla naszych Klientów Szukamy do współpracy rzeczoznawcy majątkowego - zlecamy wycenę nieruchomości dla naszych Klientów w oparciu o ...
9082990 2022-09-02
godz. 15:00
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Kutnie obręb Łąkoszyn, ozn. nr ew. działek 23/1 o pow. 0,4412 ha i 24/1 o pow. 0,4328 ha.
9089765 2022-10-01
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Rzeczoznawca sanitarny Szukam Rzeczoznawcy sanitarnego do uzgodnienia projektu budowlanego.