Zlecenie 10279960 - Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość...

   
Zamówienie 10279960 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2024-02-22
przedmiot zlecenia
Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości położonej w obrębie Trzepowo Nowe gm. Stara Biała ja
ko działka nr 126/21 o pow. 1,3411 ha, będącą własnością Powiatu Płockiego, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00130142/2 wg aktualnego stanu i na dzień 29 czerwca 2023 roku.
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża operaty szacunkowe
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: operaty szacunkowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10283473 2024-04-02
godz. 12:00
Mazowieckie Umowa ramowa na sporządzenie wycen nieruchomości na potrzeby CJI PSE S.A. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie operatów szacunkowych oraz opinii (rozumianych jako opracowania i eks...
10345401 2024-04-03
godz. 10:00
Świętokrzyskie Wykonanie zadania pn.: Wykonanie operatów szacunkowych z podziałem na 11 zadań: Zad 1: Wykonanie operatu szacunkowego w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomość objętą ostateczną...
10375405 2024-04-10
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie 2 opinii określających wartość nieruchomości, położonych w Białej Podlaskiej, obręb 1, przy ulicy Piłsudskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewid...
10405408 2024-04-11
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości oznaczonej działką nr 2/5 o pow. 1,8913, z obrębu ewidencyjnego 3065 (Nad Odrą 65), położoną w Szczecinie wraz z usługą jednorazowe...
10401683 2024-04-12
godz. 10:00
Małopolskie ZA.271.214.2024 ZA.271.214.2024 Sporządzenie operatu szacunkowego (w 2 egz.) określającego wartość nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa poł. w Nowym Targu przy ul. L...
10440125 2024-04-22
godz. 00:00
Małopolskie Opracowanie projektu samodzielności lokali wraz z inwentaryzacją lokali mieszkalnych oraz sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość rynkową prawa własności lokali m...
10432209 2024-04-22
godz. 10:30
Śląskie Wyceny nieruchomości - 4 części Część 1: Wycena nieruchomości w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości własności Skarbu Państwa. Szcze...
10449907 2024-04-23
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wykonanie operatów szacunkowych wraz z usługą jednorazowej, nieodpłatnej oceny aktualności sporządzonego operatu szacunkowego (art. 156 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo...
10450052 2024-04-25
godz. 10:00
Podkarpackie Sporządzenie operatów szacunkowych część 4 1.Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomo...
10447482 2024-04-30
godz. 12:00
Lubelskie wykonanie 2 opinii określających wartość nieruchomości, położonych w Białej Podlaskiej, obręb 1, przy ulicy Piłsudskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewid...