Zlecenie 10271820 - Sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny wartości...

   
Zamówienie 10271820 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2024-02-19
przedmiot zlecenia
Sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny wartości rynkowej nieruchomości w roku 2024
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża operaty szacunkowe
kody CPV 70100000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: operaty szacunkowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10344980 2024-03-29
godz. 09:00
Świętokrzyskie GKN.272.13.2024.BG Sporządzenie 1 szt. operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach: 3.60/1 o ...
10331767 2024-03-29
godz. 12:00
Opolskie Ustalenie wartości rynkowej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, położonej w miejscowości Nowy Targ nr 82 (woj. pomorskie, pow. sztum...
10368426 2024-04-02
godz. 10:00
Śląskie Wykonanie operatu szacunkowego celem naliczenia renty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
10375405 2024-04-10
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie 2 opinii określających wartość nieruchomości, położonych w Białej Podlaskiej, obręb 1, przy ulicy Piłsudskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewid...
10396730 2024-04-11
godz. 09:00
Małopolskie BZP.271.28.2024 Prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego – ul. Pijarska 1. Przedmiotem zamówienia są prace w zakresie wyceny nieruchomości, w wyniku której zostanie spor...
10395074 2024-04-11
godz. 10:00
Opolskie Wykonanie prac w zakresie usług szacowania wartości nieruchomości na terenie Gminy Kluczbork w 2024 roku.
10414282 2024-04-16
godz. 12:00
Śląskie Wykonanie operatów szacunkowych działek oraz środków trwałych w Knurowie w celu przeprowadzenia aportu na rzecz PGWiR
10423832 2024-04-18
godz. 09:00
Śląskie Świadczenie usług w zakresie wyceny nieruchomości znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa i położonych na terenie woj. śląskiego w podziale na 4 zadania Czę...
10424046 2024-04-25
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie operatów szacunkowych dla 91 sztuk nieruchomości
10450226 2024-05-15
godz. 12:00
Podkarpackie Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania z tytułu odjęcia prawa własności (użytkowania wieczystego) nieruchomoś...