Zlecenie 8902227 - Sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości...

   
Zamówienie 8902227 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-05-12
przedmiot zlecenia
Sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Ryki, w celu przeprowadzenia pos
tępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości, które stały się własnością Burmistrza Ryk na mocy ostatecznej decyzji nr 2.2021 z dnia 14.12.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Lp. Jednostka ewidencyjna 061604 4 obręb Nr działki powierzchnia
1. Ryki 0002 - Kolonia Swaty 149/4 0,0310 ha
2. Ryki 0002 - Kolonia Swaty 150/1 0,0295 ha
3. Ryki 0002 - Kolonia Swaty 151/1 0,0171 ha
4. Ryki 0002 - Kolonia Swaty 152/1 0,0239 ha
5. Ryki 0002 - Kolonia Swaty 153/1 0,0467 ha
6. Ryki 0002 - Kolonia Swaty 154/6 0,0348 ha
7. Ryki 0002 - Kolonia Swaty 154/8 0,0033 ha
UL. WYCZÓŁKOWSKIEGO 10A, 08-500 RYKI
8. Ryki 0002 - Kolonia Swaty 155/3 0,0426 ha
9. Ryki 0002 - Kolonia Swaty 156/4 0,0620 ha
10. Ryki 0002 - Kolonia Swaty 159/1 0,0453 ha
11. Ryki 0002 - Kolonia Swaty 160/1 0,0435 ha
12. Ryki 0002 - Kolonia Swaty 161/2 0,0362 ha
13. Ryki 0002 - Kolonia Swaty 162/5
163/6 0,0120 ha
0,0115 ha
14. Ryki 0002 - Kolonia Swaty 165/5
330/2 0,0098 ha
0,0115 ha
15. Ryki 0002 - Kolonia Swaty 166/3 0,0117 ha
16. Ryki 0002 - Kolonia Swaty 167/1 0,0143 ha
17. Ryki 0002 - Kolonia Swaty 168/1 0,0157 ha
18. Ryki 0002 - Kolonia Swaty 170/1 0,0180 ha
19. Ryki 0002 - Kolonia Swaty 171/3 0,0495 ha
20. Ryki 0002 - Kolonia Swaty 172/1 0,0440 ha
21. Ryki 0002 - Kolonia Swaty 173/1 0,0649 ha
22. Ryki 0002 - Kolonia Swaty 174/3 0,0295 ha
23. Ryki 0002 - Kolonia Swaty 174/6 0,0302 ha
24. Ryki 0002 - Kolonia Swaty 175/1 0,0171 ha
25. Ryki 0002 - Kolonia Swaty 176/6 0,0124 ha
26. Ryki 0002 - Kolonia Swaty 177/3 0,0212 ha
27. Ryki 0002 - Kolonia Swaty 177/5 0,0856 ha
28. Ryki 0002 - Kolonia Swaty 178/6
178/7
178/8 0,0412 ha
0,0140 ha
0,1286 ha
29. Ryki 0002 - Kolonia Swaty 180/10
180/11 0,0009 ha
0,2231 ha
30. Ryki 0002 - Kolonia Swaty 342/3 0,1001 ha
2. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia z Zamawiającym terminu oględzin wycenianych nieruchomości, przy
czym termin oględzin winien być ustalony na dzień roboczy (od poniedziałku do piątku).
3. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia operatów szacunkowych zgodnie z:
✓ ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
✓ ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
✓ Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
4. Do operatów szacunkowych Wykonawca zobowiązany jest dołączyć również:
A. Informacje z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
B. Protokół z wizji lokalnej zawierający opis stanu faktycznego nieruchomości
2
UL. WYCZÓŁKOWSKIEGO 10A, 08-500 RYKI
C. Dokumentację fotograficzną wykonaną podczas wizji lokalnej
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża operaty szacunkowe
forma konkurs
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: operaty szacunkowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8912492 2022-05-25
godz. 00:00
STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH Wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej działką nr 471/3 o pow. 0.0732 ha z obrębu ewidencji gruntów i budynków Uniemyśl, gmina Police, dla której Sąd Rejo...
8900147 2022-05-25
godz. 11:00
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA W WARSZAWIE Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową ulepszeń przedmiotu dzierżawy wynikającego z wykonanych inwestycji w obrębie Stara Dąbrowa gm. Wolsztyn.
8910626 2022-05-25
godz. 11:00
URZĄD MIASTA RADOM Usługa sporządzenia opinii w formie operatów szacunkowych, dotyczących określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowych położonych przy ulicach Wolanowskiej oraz Barlick...
8923644 2022-05-27
godz. 12:00
URZĄD GMINY CIASNA Wykonanie następującego zadania: Wycena, wraz z jednorazową aktualizacją lub potwierdzeniem aktualności operatu lokalu mieszkalnego Nr 2, stanowiącego własność Gminy Ciasna, znajdującego się...
8896667 2022-05-30
godz. 09:00
URZĄD MIASTA KRAKÓW Wykonanie operatów szacunkowych wraz z dokumentacją fotograficzną kolorową (2 części) – edycja 5/22 Numer referencyjny: OR-10.271.38.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na każdor...
8906198 2022-05-30
godz. 10:00
PKP LINIA HUTNICZA SZEROKOTOROWA SP. Z O.O. Wykonanie operatu szacunkowego na określenie wartości rynkowych stawek jednostkowych czynszu dla nieruchomości położonych na terenie stacji kolejowych: Hrubieszów LHS, Biłgoraj LHS, Wola Bar...
8928781 2022-05-31
godz. 11:00
URZĄD GMINY ŚWIERKLANIEC Wykonanie pomiaru powykonawczego budynku garażonego OPS Nowe Chechło
8928776 2022-05-31
godz. 12:00
URZĄD GMINY ŚWIERKLANIEC Wykonanie 9 operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości w gminie Świerklaniec
8903376 2022-06-01
godz. 11:00
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA W WARSZAWIE Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową ulepszeń przedmiotu dzierżawy wynikającego z wykonanych inwestycji w obrębie Kretków gm. Żerków
8928578 2022-06-05
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Inwentaryzacja budynku - obmiar pomieszczeń - ok. 700 m2 - Warszawa Poproszę o wycenę: - ok. 700 m2 - trzy poziomy + piwnica? - Warszawa, ul. Syrokomli 5 - to ten budynek: https://www.go...