Przetarg 8981087 - Sporządzenie operatów szacunkowych część 6 Przedmiotem...

   
Analizuj Zamówienie 8981087 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-15
przedmiot ogłoszenia
Sporządzenie operatów szacunkowych część 6

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących
określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości i/lub prawa użytkowania wieczystego w celach: nieodpłatnego przekazania nieruchomości (dla 1 działki ewidencyjnej), zamiany (dla 6 działek ewidencyjnych), sprzedaży (dla 4 działek ewidencyjnych), ustalenia jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego (dla 4 działek ewidencyjnych), ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (dla 1 działki ewidencyjnej), sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego (dla 4 działek ewidencyjnych), aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (dla 68 działek ewidencyjnych), ustalenia opłaty adiacenckiej (dla 6 działek ewidencyjnych) oraz sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości lokalowych wraz z udziałem w gruncie w celu wprowadzenia ich do ewidencji majątkowej Miasta Rzeszowa (dla 13 lokali).

ZP-D.271.49.131.2022
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża operaty szacunkowe
kody CPV 71319000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: operaty szacunkowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9012398 2022-07-05
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę opracowanie opisu technicznego wraz z częścią rysunkową magazynu hurtowni farmaceutycznej o powiechni ok 200 m2. Możliwa stała współpraca w ramach realizowanych projektów dl...
8993941 2022-07-06
godz. 10:00
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. (PWIK) Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość służebności przesyłu dla sieci kanalizacyjanej - Gorzyce ul. Wierzbowa działka 851/41
9010616 2022-07-07
godz. 10:00
WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI W BIAŁYMSTOKU Wykonanie operatów szacunkowych drzewostanu na obiekcie scaleniowym: Milejczyce i inne pow. siemiatycki, Nowiny-Usnarszczyzna pow. hajnowski, Wierzchuca i inne pow. siemiatycki, oddzielnie ...
9012614 2022-07-07
godz. 15:30
URZĄD GMINY TARNÓW Wykonanie wyceny nieruchomości położonych w obrębie Wola Rzędzińska oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2117/3, nr 2120/3, nr 2121/3 i nr 2124/3 - GR.6840.08....
9008866 2022-07-08
godz. 00:00
URZĄD GMINY DOBRA Sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny służebności (pow. ok. 58 m2) w działce nr 224/2 położonej w Dobrej.
9011884 2022-07-08
godz. 10:00
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI W RADOMIU Usługa na wykonanie 70 operatów szacunkowych, określających wartość nieruchomości położonych w Radomiu przeznaczonych pod drogi gminne Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 70 ope...
9012613 2022-07-11
godz. 00:00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Wykonanie Raportu z oceny atrakcyjności terenów inwestycyjnych i jakości obsługi inwestorów we wskazanych 33 jednostkach samorządu terytorialnego w województwie zachodniopomorskim. Ce...
8992613 2022-07-18
godz. 10:00
URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych NIEruchomości położonych na terenie m.st. Warszawy i poza jej granicami (woj. mazowieckie) Numer referencyjny: ZP/JŻ/271/III-83/22 1. Przedm...
8999363 2022-07-27
godz. 10:00
URZĄD MIASTA ŁODZI Wykonanie operatów szacunkowych określających wartości ograniczonych praw rzeczowych na NIEruchomościach w latach 2022-2024 Numer referencyjny: DSR-ZP-II.271.75.2022 1. Przedmiotem nini...
9003546 2022-08-24
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Wykonanie operatu budynku jednorodzinnego dla potrzeb banku Zlecę Wykonanie operatu szacunkowego budynku jednorodzinnego dla potrzeb banku do udzielenia kredytu. Powiat piaseczyński, gmin...