Przetarg 7608558 - Sporządzenie operatów szacunkowych – cz. 7 Numer...

   
Analizuj Zamówienie 7608558 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-24
przedmiot ogłoszenia
Sporządzenie operatów szacunkowych – cz. 7
Numer referencyjny: CZ-D.271.50.157.2020

Przedmiotem zamówienia jest sporządz
enie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej i/lub prawa użytkowania wieczystego w celu: wykupu (dla 4 działek ewidencyjnych), zamiany (dla 5 działek ewidencyjnych), sprzedaży (dla 8 działek ewidencyjnych), darowizny (dla 3 działek ewidencyjnych), ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (dla 1 działki ewidencyjnej), ustalenia jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego (dla 1 działki ewidencyjnej), ustalenia opłaty adiacenckiej (dla 26 działek ewidencyjnych) oraz sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości lokalowych wraz z udziałem w gruncie w celu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców (dla 6 lokali).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa wzór umowy oraz zawarty w druku OFERTA formularz cenowy stanowiący załącznik do specyfikacji.
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża operaty szacunkowe
kody CPV 71319000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się