Zlecenie 7618091 - Sporządzenie operatów do celów cywilno-prawnych: 1)...

   
Zamówienie 7618091 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-30
przedmiot zlecenia
Sporządzenie operatów do celów cywilno-prawnych:
1) wycena budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z ułamkową częścią g
runtu;
2) wycena budynku gospodarczego wraz z ułamkową częścią gruntu;
3) wycena lokalu użytkowego wraz z ułamkową częścią gruntu;
4) wycena lokalu mieszkalnego wraz z ułamkowa częścią gruntu;
5) wycena lokalu mieszkalnego w wyniku adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne;
6) wycena nieruchomości gruntowej niezabudowanej pierwszej;
7) wycena nieruchomości gruntowej niezabudowanej następnej;
8) wycena nieruchomości gruntowej zabudowanej;
9) aktualizacja współudziałów w częściach wspólnych budynku polegająca na wyliczeniu współudziałów poszczególnych współwłaścicieli nieruchomości;
10) określenie wartości planistycznej;
11) inwentaryzacja budowlana budynku mieszkalnego do 5 mieszkań;
12) inwentaryzacja budowlana budynku mieszkalnego do 10 mieszkań;
13) inwentaryzacja budowlana budynku mieszkalnego powyżej 10 mieszkań;
14) ponowna wycena tej samej nieruchomości dla innego celu;
15) określenie wartości księgowej-działki lub lokalu;
16) wycena nieruchomości do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności;
17) wycena nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym przeznaczona do sprzedaży;
18) wycena nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym w celu naliczenia nowych opłat rocznych;
19) sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości z tytułu wzrostu wartości gruntów;
20) aktualizacja operatu szacunkowego
Zadanie 2:
Przedmiotem zamówienia jest sporządzanie operatów opłaty adiacenckiej:
1) od infrastruktury technicznej: od wybudowania sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, wybudowania drogi w następujących przedziałach:
- do 10 działek;
- do 20 działek;
- do 30 działek;
- powyżej 31 działek;
2) od podziału nieruchomości w następujących przedziałach:
- do 10 działek;
- do 20 działek;
- do 30 działek;
- powyżej 31 działek;
W przypadku ewentualnych odwołań przez stronę rzeczoznawca będzie zobowiązany do uczestnictwa w postępowaniach odwoławczych.
Szacunkowa ilości wykonywanych usług podana została w Formularzu ofertowym-Załącznik nr 1.
Podane ilości nie są wiążące i mogą ulec zmianie na lub na - w okresie trwania umowy w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego.
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża operaty szacunkowe
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się