Przetarg 7474355 - „Sporządzenie 18 planów zagospodarowania przestrzennego...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7474355 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-05-11
przedmiot ogłoszenia
„Sporządzenie 18 planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielonki.” – postępowanie II

Przedmiotem zamówienia jes
t opracowanie 18 planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielonki obejmujący obszar 4840 ha, zgodnie z wymogami:
• ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288);
• rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) – dalej rozporządzenie MPZP
Opracowanie obejmuje obszar całej Gminy, w pełnej problematyce określonej
w art. art.15 cytowanej ustawy:
W następstwie realizacji przedmiotu umowy dojedzie do zastąpienia 44 obecnie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 18 planami zagospodarowania dla każdej z miejscowości w obszarze całej Gminy Zielonki. W tym zakresie, Rada Gminy podjęła uchwały wyszczególnione w załączniku nr 1 do Umowy


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540083739-N-2020 z dnia: 2020-05-16
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia pulbicznego pod nazwą: „Sporządzenie 18 planów
zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielonki.” – postępowanie II, nie jest prowadzone przez Fundację Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie. Postępowanie to jest prowadzone przez innego Zamawiającego - Gminę Zielonki. Do publikacji ogłoszenia nr 538861-N-2020 z dnia 2020-05-11 r. w profilu Fundacji MPiOZ w Krakowie doszło przez pomyłkę.
branża Geodezja, geologia, archeologia, kartografia, zagospodarowanie przestrzenne
podbranża zagospodarowanie przestrzenne
kody CPV 71410000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się