Zlecenie 7280846 - Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i...

   
Zamówienie 7280846 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-01-15
przedmiot zlecenia
Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w art. 4 ust 2 ustawy z dnia 27 m
arca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) wraz z ewentualnymi projektami decyzji zmieniających wcześniej wydane decyzje, przy czym oferta dotyczyć ma ceny przygotowania jednej sztuki projektu decyzji według podziału opisanego w punkcie 2 niniejszego działu.
Według szacowanej ilości, Zamawiający przewiduje konieczność przygotowania ok. 60 sztuk projektów decyzji:
około 50 sztuk projektów decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonych analizą funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli jest wymagana),
około 5 sztuk projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
około 5 sztuk projektów decyzji zmieniających wcześniej wydane decyzje.
branża Projektowanie
podbranża projekt drogowy
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się