Przetarg 4775712 - Spolning och rengöring av avloppsstammar. Upphandlingen...

   
Analizuj Zamówienie 4775712
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2016-12-09
przedmiot ogłoszenia
Spolning och rengöring av avloppsstammar.
Upphandlingen omfattar följande:— Förebyggande/planerad högtryckspolning och rengöring av avloppstammar samt brunnar för hela vårt fastighe
tsbestånd.— Under ordinarie arbetstid dvs. helgfri måndag-fredag kl. 7-16 utföra akut högtryckspolning och rengöring av avloppstammar samt brunnar för hela vårt fastighetsbestånd. Inställelsetid ska vara max. 3 timmar.— Dokumentera avloppssystem via filmning.
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90000000, 90400000, 90470000, 90480000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Szwecja
województwo realizacji
kraj organizatora Szwecja
województwo organizatora

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9134606 2022-10-03
godz. 10:00
EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN DZIAŁDOWSZCZYZNA W DZIAŁDOWIE Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych i NIEzamieszkałych na terenie Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w obrębie sekto...
9194949 2022-10-03
godz. 10:00
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH Zniszczenie (utylizacja) dowodów rzeczowych
9123505 2022-10-03
godz. 10:00
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY URSUS MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY „Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Zadanie 2. Opróżnianie koszy ulicznych wraz z letnim oczyszczaniem dróg w...
9148537 2022-10-03
godz. 11:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KROŚNIE SP. Z O.O. Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12– frakcja wysokokaloryczna (preRDF) z odpadów komunalnych zmieszanych Numer referencyjny: DZ-2300-15/RCO/2022 Przedmiotem zamówienia jes...
9163807 2022-10-07
godz. 09:30
ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE KOMPONENTÓW DO PRODUKCJI RDF Numer referencyjny: 9/ZP/ZGO/2022 Przedmiotem zamówienia jest: odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF (odpady o ko...
9195246 2022-10-10
godz. 14:00
DB CARGO POLSKA S.A. „Czyszczenie wagonów wraz z utylizacją odpadów dla DB Cargo Polska S.A.”.- przedłużenie terminu na złożenie oferty do 10.10.2022
9185550 2022-10-11
godz. 09:00
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W TARNOWIE Wywóz odpadów komunalnych - segregowanych i niesegregowanych z posesji Oddziału ZUS w Tarnowie, ul. Kościuszki 32, oraz Inspektoratu ZUS w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 48. Część ...
9185493 2022-10-17
godz. 11:00
PRZEMYSKA GOSPODARKA KOMUNALNA SP. Z O.O. Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl Numer referencyjny: NA.261.1.3.2022 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zagospodarowani...
9185423 2022-10-21
godz. 11:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KROŚNIE SP. Z O.O. Usługa czynności segregacji ręcznej odpadów komunalnych Numer referencyjny: DZ-2300-20/RCO/2022 Przedmiotem zamówienia jest usługa czynności segregacji ręcznej NIEsegregowanych (zmie...
9192045 2022-10-27
godz. 10:00
LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy z podziałem na części Numer referencyjny: NZP/TZZ/10/2022...