Zlecenie 9563332 - Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem...

   
Zamówienie 9563332 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-03-21
przedmiot zlecenia
Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wynajem powierzchni laboratoryjnej do badań BR w ramach wnio
skowanego o dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 projektu badawczo - rozwojowego w ramach Priorytetu I. Wsparcie dla przedsiębiorców, Działania Ścieżka SMART nr naboru FENG.01.01-IP.02-001/23. Z wybranym Oferentem zostanie podpisana umowa warunkowa, która zostanie zrealizowana pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania w ramach Priorytetu I. Wsparcie dla przedsiębiorców, Działania Ścieżka SMART nr naboru FENG.01.01-IP.02-001/23. Termin realizacji usługi: 01 grudnia 2023 – 31 października 2025 Cel zamówienia: Celem zamówienia jest wybór oferty na wynajem powierzchni laboratoryjnej na cele prowadzonych prac BR oraz do przeprowadzenia testów w ramach tych prac, obejmującej 1-2 pomieszczenia o łącznej powierzchni w przedziale 75-85 m2, położonej w odległości do 30 km, liczonej, jako najkrót

Powstaje w kontekście projektu
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 70000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi laboratoryjne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9700869 2023-06-02
godz. 23:59
NEUROGAMES LAB SP. Z O.O. Celem zamówienia jest wyłonienie personelu projektu na stanowisku: Analityk danych 3 Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego systemu rekrutacyjne...
9701158 2023-06-02
godz. 23:59
POZNAŃSKA HODOWLA ROŚLIN SP. Z O.O. Wykonanie dla celów Projektu usługi badawczej polegającej na opracowaniu i wdrożenia metody kultur izolowanych mikrospor jęczmienia ozimego. W wyniku realizacji usługi metoda kultur iz...
9701702 2023-06-05
godz. 12:00
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A. Wybór podwykonawcy usługi badawczo-rozwojowej ekstrakcji ultradźwiękowej dwóch surowców roślinnych w ramach projektu „Wspomaganie rozwoju i odporności roślin przy zastosowaniu naw...
9706964 2023-06-06
godz. 23:59
CELON PHARMA S.A. Przeprowadzenie następującego programu badań do realizacji Projektu w ramach podwykonawstwa: - Przeprowadzenie badania farmakokinetycznego u psów rasy Beagle z zastosowaniem doustnej dro...
9710226 2023-06-07
godz. 10:00
SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. W BYTOMIU Świadczenie usług związanych z wykonaniem analiz chromatograficznych prób powietrza kopalnianego dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Pokój I – Pokój II“ w Rudzie Śląskiej na 2...
9670879 2023-06-12
godz. 15:00
IPT SAFETY SP. Z O.O. Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie osoby na stanowisku Młodszy Specjalista. Powstaje w kontekście projektu POIR.01.01.01-00-0603/21 - Opracowanie światłowodowego systemu roz...
9682411 2023-06-19
godz. 09:00
WHITE HILL SP. Z O.O. SP.K. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi w zakresie pełnienia roli Programista sieci neuronowych AI- projektant struktur sieci neuronowych 1A, poprzez zatrudnienie...
9705167 2023-06-27
godz. 20:00
KAMPUS+ PW SP. Z O.O. Przedmiotem zamówienia są usługi badawcze na potrzeby prac prowadzonych w projekcie pt. „Opracowanie i wdrożenie inteligentnych hybrydowych magazynów energii wraz z platformą zarząd...
9710636 2023-06-29
godz. 23:59
NSTEEL SP. Z O.O. Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa badawcza dotycząca prac badawczych i eksperymentalno - rozwojowych w ramach projektu pn. roboczą „„Budowa prototypowego demonstratora maga...
9714315 2023-07-01
godz. 16:00
ECO HARPOON-RECYCLING SP. Z O.O. Część A Szczegółowy zakres badań będzie obejmował: 1) Badania stopnia wypełniania stłuczki szklanej z lamp fluoroscencyjnych w materiałach budowlanych, analizy wytrzymałościowe,...