Zlecenie 6775236 - Sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego dostawy 1...

   
Analizuj Zamówienie 6775236 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-05-15
przedmiot zlecenia
Sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego dostawy 1 sztuki (słownie: jednej) żurawia samojezdnego używanego, sprawnego techn
icznie, o udźwigu maksymalnym w zakresie 20 -35 ton, wyprodukowanego w 1990 roku, marka: Saurer / Gottwald, model: 10DM/AMK 30 M, nr fabryczny 170 374/3 od firmy: „F.H.U. „JK” Jacek Kubat, ul. Ikara 75, 42-221 Częstochowa, na kwotę: 263 500,00 złotych netto (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych 00/100 gr) plus podatek VAT w wysokości ustawowej.
branża Finanse - leasing
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się