Przetarg 7387677 - Serwis utrzymania ruchu sieci ciepłowniczych, wody pitnej i...

   
Analizuj Zamówienie 7387677 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-03-16
przedmiot ogłoszenia
Serwis utrzymania ruchu sieci ciepłowniczych, wody pitnej i wody ppoż dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole.

Przedmiot
em Zamówienia jest serwis utrzymania ruchu sieci ciepłowniczych, wody pitnej i wody ppoż. dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia określony został w Załączniku nr 1 – OPZ, w tym: Charakterystyka techniczna przedmiotu zamówienia – serwis utrzymania ruchu rurociągów ciepłowniczych –Załącznik nr 1.1. do SIWZ, Charakterystyka techniczna przedmiotu zamówienia – serwis utrzymania ruchu rurociągów wody przemysłowej/ppoż. I wody pitnej – Załącznik nr 1.2. do SIWZ. Do treści SIWZ w oddzielnym pliku załączono plany sytuacyjne przedstawiające ogólny zarys przebiegu rurociągów i uzbrojenia sieci w obszarze działania, stanowiące załączniki nr 1.1.1. i nr 1.1.2. do SIWZ. Poza w/w załącznikami w dyspozycji Zamawiającego znajduje się pełna informacja techniczna, która może być udostępniona na bieżąco Wykonawcy. Pozostałe warunki świadczenia przedmiotu Zamówienia zostały określone w załączonej Umowie, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Miejsce realizacji przedmiotu Zamówienia: Teren PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole, w tym teren Składowiska Odpadów w Groszowicach.
branża Ciepłownictwo i gaz, Ochrona, Wodno - kanalizacyjna
podbranża sieci co, sprzęt i instalacje p-poż, sieci zewnętrzne
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Opolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Opolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się