Przetarg 7608679 - Serwis pogwarancyjny wentylatorów napowietrzających i...

   
Analizuj Zamówienie 7608679 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-24
przedmiot ogłoszenia
Serwis pogwarancyjny wentylatorów napowietrzających i oddymiających p. poż. – przez 4 lata
Numer referencyjny: 31/2020/PN

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pogwarancyjnej obsługi serwisowej urządzeń i instalacji technicznych Szpitala. Obsługa serwisowa polega na wykonaniu przeglądów okresowych (Zamawiający wymaga 2 przeglądów w roku) z wymianą niezbędnych komponentów i materiałów eksploatacyjnych.
Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do stosowania części zamiennych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla danego rodzaju sprzętu, a efektem w/w działania musi być zapewnienie stałej sprawności technicznej urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami producenta.

Usługi serwisowe pogwarancyjne urządzeń technicznych

Wykaz urządzeń technicznych objętych usługą serwisową pogwarancyjną
Lp. Producent Nazwa pakietu Uwagi / zawartość pakietu
1. TEOMA; STRULIK; AREM Wentylatory napowietrzające i oddymiające TEOMA 4 sztuki
STRULIK 6 sztuk AREM 1 sztuka
Opis czynności dotyczących urządzeń i instalacji podlegających okresowym przeglądom technicznym
Lp. Parametr Wymóg
1. Przeglądy techniczne wraz z wszelkimi rutynowymi czynnościami konserwacyjnymi urządzeń (wraz z planową wymianą części podzespołów posiadających określony czasokres pracy lub zużycie) w zakresie zalecanym przez producenta oraz DTR. Tak
2. Dozwolone jest dostarczanie i stosowanie zamienników dla części oryginalnych. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy udokumentowania pochodzenia części, a także zgody Zamawiającego do ich zastosowania przy naprawie lub przeglądzie. Tak
3. Ustalenie z zamawiającym terminów kolejnych przeglądów technicznych.
Tak
4. Zakres prac:
- Oczyszczenie łopat wirników z nagromadzonych osadów
i brudu
- Kontrola łożysk
- Kontrola instalacji elektrycznej – konserwacja
- Sprawdzić parametry elektryczne zasilania
- Wykonać pomiary rezystancji izolacji
- Kontrola hałasu
- Wykonać próbę rozruch i pomierzyć prądy
- Sprawdzenie działania urządzenia – test
- Kontrola zgodnie z zaleceniem producenta Tak


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540138928-N-2020 z dnia: 2020-07-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest:
„…Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pogwarancyjnej obsługi serwisowej urządzeń i instalacji technicznych Szpitala. Obsługa serwisowa polega na wykonaniu przeglądów okresowych (Zamawiający wymaga 2 przeglądów w roku) z wymianą niezbędnych komponentów i materiałów eksploatacyjnych.
Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do stosowania części zamiennych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla danego rodzaju sprzętu, a efektem w/w działania musi być zapewnienie stałej sprawności technicznej urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami producenta…”.

W ogłoszeniu powinno być:
„…Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pogwarancyjnej obsługi serwisowej urządzeń i instalacji technicznych Szpitala. Obsługa serwisowa polega na wykonaniu przeglądów okresowych (Zamawiający wymaga 1 przeglądu w roku) z wymianą niezbędnych komponentów i materiałów eksploatacyjnych.
Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do stosowania części zamiennych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla danego rodzaju sprzętu, a efektem w/w działania musi być zapewnienie stałej sprawności technicznej urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami producenta…”.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert:2020-08-03 godz. 09:45
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert:2020-08-04 godz. 09:45
branża Ochrona
podbranża sprzęt i instalacje p-poż
kody CPV 50000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się