Przetarg 4799462 - Servicios periódicos de limpieza y jardinería respetuosos...

   
Analizuj Zamówienie 4799462
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2016-12-21
przedmiot ogłoszenia
Servicios periódicos de limpieza y jardinería respetuosos con el medio ambiente de los edificios de la Dirección General de la Policía (DGP) y de la Dirección General de Prevención, Ex
tinción de Incendios y Salvamentos (DGPEIS), garantizando una prestación del servicio socialmente responsable, dividido en 13 lotes (2 lotes reservados a CET).
Servicios periódicos de limpieza y jardinería respetuosos con el medio ambiente de los edificios de la Dirección General de la Policía (DGP) y de la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos (DGPEIS), garantizando una prestación del servicio socialmente responsable, dividido en 13 lotes (2 lotes reservados a CET).
branża Sprzątanie
podbranża sprzątanie pomieszczeń
kody CPV 90911200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Hiszpania
województwo realizacji
kraj organizatora Hiszpania
województwo organizatora

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sprzątanie pomieszczeń

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8975683 2022-07-01
godz. 08:00
SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH "Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wraz ze stała dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz inne usługi". 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzą...
9010866 2022-07-01
godz. 11:00
MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MZB SP. Z O.O. W WAŁBRZYCHU Zapytanie ofertowe w sprawie posprzątania lokali mieszkalnych przy ul. Dąbrowskiego 26 m. 15, ul. Gen. Andersa 144 m. 13 i przy ul. Miczurina 1 m. 2
8954015 2022-07-05
godz. 10:00
AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE Sprzątanie obiektów Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisław Staszica w Pile przy ul. Podchorążych 10 i ul. Żeromskiego 14 Numer referencyjny: AG-2240-07-22 Opis przedmiotu zamówienia ...
8996832 2022-07-06
godz. 15:00
BIAŁOGARDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Sprzątanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych.
9010676 2022-07-07
godz. 12:00
NADLEŚNICTWO ELBLĄG S.270.1.6.2022 Sprzątanie pomieszczeń biurowych i sanitarnych oraz świetlicy w siedzibie Nadleśnictwa Elbląg w okresie 12 miesięcy. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Formularz ofertowy - 1 s...
9002695 2022-07-08
godz. 10:00
POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA 18/TP1/SZP-1/2022 Świadczenie usług sprzątania obiektów dydaktycznych Politechniki Koszalińskiej przy ul. Racławickiej 15-17 w Koszalinie, budynki A, B, B-C i C . 1. Świadczenie usł...
9008226 2022-07-15
godz. 11:00
POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A. Świadczenie usług sprzątania i obsługi łaźni pracowniczych w Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW z podziałem na 4 zadania
8973514 2022-07-19
godz. 12:00
WROCŁAWSKIE CENTRUM ZDROWIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Wykonanie usługi codziennego kompleksowego sprzątania i dezynfekcji (w obiektach i terenach zewnętrznych) w podległych placówkach WCZ SPZOZ we Wrocławiu Numer referencyjny: WCZ/P/U -3/...
8999356 2022-07-25
godz. 08:30
ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W TORUNIU świadczenie usług w zakresie sprzątania oraz utrzymania czystości i porządku w granicach norm sanitarno-epidem. na terenie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu Numer referenc...
8977811 2022-08-11
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Sprzątanie budynku wielorodzinnego Zlecimy usługę kompleksowego sprzątanie nieruchomości budynku wielorodzinnego w Katowicach. Budynek posiada 6 kondygnacji naziemnych (parter + 5 p...