Przetarg 5398735 - Servicio de limpieza ecológica y retirada selectiva de...

   
Analizuj Zamówienie 5398735
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2017-08-22
przedmiot ogłoszenia
Servicio de limpieza ecológica y retirada selectiva de residuos en el edificio interdepartamental del Gobierno de Aragón situado en Paseo M.ª Agustín, 36, Zaragoza (Edificio Pignatelli).

Servicio de limpieza ecológica y retirada selectiva de residuos en el edificio interdepartamental del Gobierno de Aragón situado en Paseo M.ª Agustín, 36, Zaragoza (Edificio Pignatelli).
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90510000, 90910000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Hiszpania
województwo realizacji
kraj organizatora Hiszpania
województwo organizatora

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9004183 2022-06-30
godz. 16:00
KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI Usługa uprzątnięcia nieruchomości położonej w rejonie ul. Działkowicza w Jeleniej Górze
8988135 2022-07-04
godz. 15:00
ENEA BIOENERGIA SP. Z O.O. Zagospodarowanie w 2023 r. popiołu lotnego ze spalania biomasy w kotle fluidalnym Zielonego Bloku - Żużli, popiołów paleniskowych i pyłów z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłó...
9006895 2022-07-05
godz. 10:00
URZĄD MORSKI W GDYNI Usługa polegająca na wywozie nieczystości stałych zmieszanych oraz z podziałem na frakcje z pojemników na odpady komunalne z terenu Obchodu Ochrony Wybrzeża Białogóra.
9003353 2022-07-05
godz. 10:00
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W GRODZISKU MAZOWIECKIM 39_DO_2022_Usługa sukcesywnego odbierania, transportu i przetwarzania odpadu: ustabilizowane komunalne osady ściekowe o kodzie: 19 08 05
9006104 2022-07-06
godz. 10:00
ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WAWER M. ST. WARSZAWY 423- Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych kontenerami Kp-5 i Kp-7 na rzecz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Szczegółowy o...
9009053 2022-07-06
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę wywóz śmieci
9009715 2022-07-12
godz. 16:00
MONDI ŚWIECIE S.A. I. Transport odpadów do firmy Ekowisłą do Sulnówka (ok.7 km od Zakładu) odpadu o kodzie 03 03 10 Odpady z włókna... z mechanicznej separacji – od poniedziałku do soboty włącznie
9008103 2022-07-18
godz. 15:00
DOM PRACY TWÓRCZEJ W RADZIEJOWICACH Modernizacja pokrycia dachowego wraz z demontażem, utylizacją starego gontu, montażem nowego oraz wykonaniem innych niezbędnych napraw elementów konstrukcyjnych Część 1: Część 1 ...
8986500 2022-07-25
godz. 09:00
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W SZCZECINIE Świadczenie usług wywozu NIEsegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych stałych oraz odpadów segregowanych z jednostek Policji garnizonu woj. zachodniopomorskiego Numer referencyjny...
8999300 2022-07-25
godz. 10:00
URZĄD GMINY SOKOLNIKI Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Sokolniki Numer referencyjny: RIOS.271.1.2022 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospoda...