Przetarg 5209629 - Services postaux. Le marché est un marché public de...

   
Analizuj Zamówienie 5209629
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2017-06-10
przedmiot ogłoszenia
Services postaux.
Le marché est un marché public de services, qui a pour objet les services de transports de courrier par transport terrestre et par air repris à l'annexe 2, catégorie 4,
de la loi du 15.6.2006, relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.Les services postaux consistent en la levée, le tri, l'acheminement et la distribution des envois postaux.Les envois postaux concernent les envois de correspondance, recommandés et non-recommandés, l'envoi de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale.Les envois massifs sont également visés par le présent marché:— 1er type d'envoi: services postaux pour l'envoi de correspondance nationale relevant du service universel tel que visé à la loi du 21.3.1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Il s'agit plus précisément des envois de correspondance de moins de 2 kilos, recommandés avec ou sans accusé de réception ou non-recommandés, en ce compris les envois massifs,— 2ème type d'envoi: services postaux pour l'envoi de colis national de 0 à 10 kilos,— 3ème type d'envoi: services postaux pour l'envoi de correspondance à l'étranger: envoi de courriers non-recommandés et recommandés, de colis de 0 à 30 kilos.Le présent marché est réparti comme suit:— affranchissement du courrier par le pouvoir adjudicateur via une affranchisseuse ou autre moyen,— enlèvement par le prestataire de service ou dépôt dans une boîte aux lettres du prestataire,— envoi du courrier par le prestataire de service.
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64100000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Belgia
województwo realizacji
kraj organizatora Belgia
województwo organizatora

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9083982 2022-08-10
godz. 08:00
SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. W BYTOMIU „Świadczenie usług pocztowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.“ 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:1. Odbieranie i przewożenie przesyłek pocztowych za wyjątkiem prze...
9047895 2022-08-11
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Realizacja Usługi G, kurs 14/2DR05 Numer referencyjny: CZ.26.392.2022.DTZ Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi G, polegającej na przewożeniu Przesyłe...
9091663 2022-08-12
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W PŁOŃSKU Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
9070975 2022-08-12
godz. 11:00
URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Usługi Pocztowe i Kurierskie Część 1: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, pacz...
9098811 2022-08-18
godz. 11:00
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W WARSZAWIE Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz odbierania z siedziby ZTM (04...
9077337 2022-08-19
godz. 10:00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Wykonywanie usługi kolportażu polegającej na doręczaniu czasopisma samorządowego województwa łódzkiego do skrzynek pocztowych (jeden egzemplarz do jednej skrzynki) oraz prowadzeniu k...
9071860 2022-08-22
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Usługa Poczty Firmowej w Krakowie Numer referencyjny: CZ.26.440.2022.DTW Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Poczta Firmowa (usługa F) dla Regionu Dystrybucji Kraków. Usłu...
9068821 2022-08-26
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Świadczenie usługi przewozu przesyłek transportem samochodowym do Holandii dla RD Warszawa Numer referencyjny: CZ.26.453.2022.DTW Przedmiotem zamówienia jest świadczenie samochodowych k...
9086519 2022-08-29
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Usługa G - przewóz ładunku pocztowego na kursach wewnątrz węzłowych na 17 zadaniach Numer referencyjny: CZ.26.435.2022.DTPŁ Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiaj...
9088661 2022-08-31
godz. 09:00
URZĄD GMINY BARTOSZYCE Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Bartoszyce, wraz z usługą transportu przesyłek z uwzględnieniem prawa opcji Świadczenie usłu...