Przetarg 5092134 - Schoonmaak Centrale Administratie. Deze opdracht betreft de...

   
Analizuj Zamówienie 5092134
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2017-04-27
przedmiot ogłoszenia
Schoonmaak Centrale Administratie.
Deze opdracht betreft de diensten voor de dagelijkse en periodieke schoonmaak (wekelijks, maandelijks, ...) van de lokalen in het gebouw en aanhorigheden g
elegen Hallepoortlaan 27 te 1060 Brussel en in de Engelandstraat, meer bepaald de Centrale Administratie en Academie alsook de regiohuizen Brussel-Centrum en Brussel-Zuid.Een meer gedetailleerde omschrijving van het volledige gebouw is opgenomen in de technische beschrijving van dit bestek.De opdracht omvat 1 enkel perceel.Plaats van dienstverlening:— Centrale Administratie van Kind en Gezin: Hallepoortlaan 27 te 1060 Brussel,— Academie van Kind en Gezin, Engelandstraat 70 te 1060 Brussel,— Regiohuis Brussel-Centrum: Engelandstraat 68 te 1060 Brussel,— Regiohuis Brussel-Zuid: Engelandstraat 66 te 1060 Brussel.Bezoek aan het gebouw:Op vraag van de inschrijver kan, na afspraak, een bezoek gebracht worden aan het gebouw.Dit bezoek aan het gebouw is optioneel.Bij de opmaak van de offerte, wordt elke inschrijver verondersteld de lokalen te kennen.
branża Sprzątanie
podbranża sprzątanie pomieszczeń
kody CPV 90911000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Belgia
województwo realizacji
kraj organizatora Belgia
województwo organizatora

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sprzątanie pomieszczeń

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8998783 2022-07-04
godz. 10:00
MIEJSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. „Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach będących własnością i w zarządzie Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie i terenach przynależnych ”. Przedmiotem zamówienia jest wy...
8954015 2022-07-05
godz. 10:00
AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE Sprzątanie obiektów Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisław Staszica w Pile przy ul. Podchorążych 10 i ul. Żeromskiego 14 Numer referencyjny: AG-2240-07-22 Opis przedmiotu zamówienia ...
9005851 2022-07-06
godz. 09:00
ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W KOSZALINIE Sprzątanie i utrzymanie właściwego stanu sanitarno – porządkowego w częściach wspólnych w budynkach Gminy Miasto Koszalin będących w administrowaniu i zarządzaniu ZBM w Koszalini...
9004798 2022-07-07
godz. 10:00
PROKURATURA REGIONALNA W SZCZECINIE Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie utrzymania czystości w obiekcie i na terenie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie utrzymania czyst...
8970090 2022-07-08
godz. 09:00
MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Świadczenie usług ochrony, dozoru i monitoringu CCTV oraz sprzątania budynków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zlokalizowanych w Krakowie (część I i II zamówienia) Numer referen...
9002695 2022-07-08
godz. 10:00
POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA 18/TP1/SZP-1/2022 Świadczenie usług sprzątania obiektów dydaktycznych Politechniki Koszalińskiej przy ul. Racławickiej 15-17 w Koszalinie, budynki A, B, B-C i C . 1. Świadczenie usł...
8954087 2022-07-19
godz. 13:00
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE CENTRALA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Usługa sprzątania budynków oraz terenu zewnętrznego Centrali ZUS oraz pomieszczeń Biura Poligrafii przy ul. Podskarbińskiej 25 a w Warszawie Numer referencyjny: 993200/271/6/2022 Przed...
8999356 2022-07-25
godz. 08:30
ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W TORUNIU świadczenie usług w zakresie sprzątania oraz utrzymania czystości i porządku w granicach norm sanitarno-epidem. na terenie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu Numer referenc...
9009017 2022-08-01
godz. 08:00
21 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W ELBLĄGU USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI POMIESZCZEŃ, TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH (DRÓG, CHODNIKÓW, PLACÓW – PŁASZCZYZN UTWARDZONYCH, WOJSKOWYCH BOCZNIC KOLEJOWYCH) I TERENÓW ZIELENI N...
9003577 2022-08-24
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę sprzątanie biura co najmniej co dwa tygodnie w wekkendy, 160 m2 do sprzątania: podłgi: posadzka, panele, parkiet, wykładzina PCV), czyszczenie mebli i sprzętu komputery, monitory...