Zlecenie 10623422 - SA.270.15.2024 Wykonanie bilansu finansowego za rok 2024 ...

   
Zamówienie 10623422 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2024-06-14
przedmiot zlecenia
SA.270.15.2024 Wykonanie bilansu finansowego za rok 2024

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wykonanie bilansu finansowego za rok 2024 -
1 szt.
branża Ekonomia, prawo i organizacja
podbranża sprawozdania finansowe
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sprawozdania finansowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10648526 2024-07-17
godz. 16:00
Śląskie badanie sprawozdań finansowych Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz sprawozdań Grupy Kapitałowej Towarzystwo Finansowe Silesia podlegających kon...
10664737 2024-07-19
godz. 12:00
Wielkopolskie przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki...
10683065 2024-07-19
godz. 15:00
Pomorskie Wykonanie usługi badania sprawozdania finansowego Zakładu Energetyki Cieplnej SPEC-PEC Spółka z o.o. w Kartuzach za lata 2024 i 2025.
10687899 2024-07-23
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie ZO-07/2024 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2024 i za rok 2025,o którym mowa art.2 pkt 2 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach...
10683642 2024-07-29
godz. 16:00
Mazowieckie DNZP.400.3.2024/RN Wybór firmy audytorskiej do zbadania sprawozdań finansowych Pałac Saski sp. z o.o. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz 31 grudnia 2025 roku PRZEDMIOT...
10672282 2024-07-31
godz. 00:00
Łódzkie Badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2024 i 2025 rok.
10669449 2024-07-31
godz. 23:59
Kujawsko-Pomorskie Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego opracowanego zgodnie z art. 44 ustawy prawo energetyczne spółki za rok obrotowy 2024 w pełnym zakresie stosowanie do przepisów ustawy o r...
10685108 2024-08-14
godz. 15:30
Łódzkie Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za lata 2024 i 2025.
10680291 2024-08-16
godz. 00:00
Dolnośląskie Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, 2025, oraz opracowanie analizy wskaźnikowej z omówieniem dla Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników.
10682971 2024-08-30
godz. 12:32
Opolskie BZP/2024/4/JP/2 Przeprowadzenie badania ustawowego, rocznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu Opolskiego z siedzibą w Opolu za rok obrotowy 2024 i 2025 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Prze...