Przetarg 10278880 - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ I AKTYWNEGO WYPOCZYNKU...

   
Analizuj Zamówienie 10278880 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-02-22
przedmiot ogłoszenia
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ I AKTYWNEGO WYPOCZYNKU NA TERENIE GMINY GARWOLIN – SULBINY

Przedmiotem zamówienia pn.: „Rozw
ój infrastruktury rekreacyjnej i aktywnego wypoczynku na terenie gminy Garwolin” - Sulbiny jest wykonanie robót polegających na budowie publicznej strefy rekreacyjno-sportowej wraz z obiektami małej architektury przy Gminnym Centrum Animacji i Kultury w miejscowości Sulbiny na terenie działek ew. 842/3 i 842/4, gm. Garwolin w zakresie:• Rozbudowę i remont istniejącego placu zabaw wraz z obiektami małej architektury i strefamibezpieczeństwa / nawierzchnia z poliuretanu EPDM.• Wykonanie strefy aktywności sportowej STREET WORKOUT wraz z urządzeniami małej architektury/nawierzchnia piasek.• Kosze na śmieci.• Regulamin placu zabaw.• Ogrodzenie terenu placu zabaw.• Stojak na rowery.1) Zamówienie dotyczy wykonania Placu zabaw (dział A opisu technicznego), STREET WORKOUT (dział B opisu technicznego), oraz dodatkowe wyposażenie tj. ławki, kosze na śmieci, tablice z regulaminem, ogrodzenie placu zabaw, stojak na rower (dział E opisu technicznego).2) Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze robót - Załącznik nr 8 do SWZ, na podstawie którego Wykonawca zobowiązany będzie sporządzić kosztorys ofertowy uproszczony.

TIP.271.11.2024
branża Drogownictwo, Tereny zielone
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, place zabaw, mała architektura
kody CPV 43325000, 45000000, 45112000, 45112723, 45233200
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , place zabaw , mała architektura

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10430538 2024-04-29
godz. 10:00
Zachodniopomorskie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Niepodległości i ul. Odrzańskiej w m. Barlinek na dz. nr 118/21 obręb 2 Barlinek” 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zagospodarowanie...
10397899 2024-04-30
godz. 08:00
Mazowieckie Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku od km 18+545 do km 21+764 w m. Laski i m. Warka, gmina Warka – nr postępowania 080/24 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa...
10441535 2024-04-30
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie 3.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia1)Przedmiotem rzeczowym jest przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Jagodowo i Zdroje w Nadleśnictwie Żołędowo, obręb Bożenkowo, gmina Osiels...
10338479 2024-04-30
godz. 10:00
Mazowieckie Rozbudowa drogi gminnej Nowe Łączyno - Stare Łączyno IZD.271.3.2024
9106222 2024-04-30
godz. 10:00
Pomorskie Przebudowa ul. Jeziornej i Tredera w Kielnie stanowiących dojazd do „Węzła Koleczkowo” Trasy Kaszubskiej S6 2. Inwestycja obejmuje swoim zakresem zagospodarowanie terenu w okolicy je...
10450461 2024-05-06
godz. 10:00
Podlaskie Rozbudowa i przebudowa istniejącego placu zabaw w parku miejskim im. Kiełczewskich w Wysokiem Mazowieckiem przedsięwzięcie realizowane w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrożenie ...
10449773 2024-05-06
godz. 10:00
Małopolskie 1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest zamówienie pn.: Budowa wiaty turystycznej w Gminie Wiśniowa.Szczegółowy zakres robót do wykonania oraz ilości materiałów budowlanych do ...
10395691 2024-05-06
godz. 11:00
Podlaskie Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży Przedmiotem zamówienia jest budowa bulwarów tj. zagospodarowanie terenów nadrzecznych, zlokalizowanych na lewym brzegu rzeki Narew. Zakres inwestyc...
10446085 2024-05-08
godz. 10:00
Małopolskie 1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest zadanie pn.: Park rekreacyjny – strefa aktywności i zieleni przy BSAG.2. Zadanie obejmuje: montaż obiektów małej arc...
9475069 2024-12-31
godz. 23:59
Mazowieckie Odtwarzanie nawierzchni dróg, ścieżek rowerowych i chodników uszkodzonych w trakcie inwestycji, remontów i usuwania awarii sieci kanalizacyjnej realizowanych systemem gospodarczym