Zlecenie 8547421 - Rozeznanie rynku w celu oszacowania zamówienia na badania...

   
Zamówienie 8547421 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-11-22
przedmiot zlecenia
Rozeznanie rynku w celu oszacowania zamówienia na badania laboratoryjne - molekularny test genetyczny przeprowadzanym metodą RT-
PCR na 2022 r.
branża Medyczna, Laboratoria
podbranża usługi medyczne, usługi laboratoryjne
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi medyczne , usługi laboratoryjne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8557433 2021-12-14
godz. 14:00
MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY SP. Z O.O. W RADOMIU Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez lekarza w połączeniu z wykonywaniem funkcji kierownika w n/w oddziałach: a) Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Metabolic...
8571539 2021-12-14
godz. 15:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W GDAŃSKU Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w zespołach ratownictwa medycznego na terenie działania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratu...
8557403 2021-12-15
godz. 15:00
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I ODDZIAŁ W POZNANIU Wydawanie opinii specjalistycznych w 2022 r. z zakresu specjalizacji: chirurgii, chorób zakaźnych, dermatologii, diabetologii, foniatrii, ginekologii, hematologii, kardiologii, laryngologii,...
8571224 2021-12-15
godz. 16:00
MAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85143000- usługi ambulatoryjne (kod i nazwa przedmiotu zamówienia zgodne z obowiązującym WSZ) w: rodzaj...
8575432 2021-12-16
godz. 16:00
POMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w: rodzaju: 03 - LECZENIE SZPITALNE zakresie: PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA KOLCZYSTOKOMÓRKOWEGO SKÓRY CEMIPLIMABEM LEKI W P...
8575469 2021-12-16
godz. 16:00
POMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w: rodzaju: 03 - LECZENIE SZPITALNE zakresie: PROGRAM LEKOWY - LECZENIE AMIFAMPRYDYNĄ PACJENTÓW Z ZESPOŁEM MIASTENICZNYM LAMBERTA-EATONA LEKI W PROGRAM...
8576415 2021-12-29
godz. 15:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANUSZA KORCZAKA W SŁUPSKU SP. Z O.O. Świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w zakresie: 1.Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz Zakładu Patom...
8549008 2021-12-29
godz. 15:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANUSZA KORCZAKA W SŁUPSKU SP. Z O.O. Świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w zakresie: 1. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów Po...
8541920 2021-12-29
godz. 15:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANUSZA KORCZAKA W SŁUPSKU SP. Z O.O. Świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w zakresie: 1.Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów Por...
8571211 2021-12-31
godz. 16:00
MAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86 - usługi w zakresie opieki zdrowotnej) w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w następujących zakresach świadczeń: 1. świadczenia lekarza PO...