Przetarg 10274270 - Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Słonecznej...

   
Analizuj Zamówienie 10274270 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-02-21
przedmiot ogłoszenia
Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Słonecznej w Kłecku – Etap II

1) Przedmiotem realizacji w ramach zaplanowanych
prac dla etapu drugiego jest: a) budowa wiaty rekreacyjnej (jednonawowej). Obiekt szkieletowy o konstrukcji drewnianej o rozpiętości osiowej 5,84 m i rozstawie ram 3,28 m. Dach dwuspadowy o pochyleniu 27° pokryty gontem bitumicznym. Nawierzchnię pod wiatą będzie stanowił teren utwardzony z kostki betonowej na podbudowie, b) wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm, na podsypce cementowo – piaskowej, c) budowa siłowni plenerowej z posadzką z tartanu, d) budowa placu zabaw i miejsca do ćwiczeń „Street Workout” wraz z montażem elementów wyposażenia terenu rekreacyjnego będącego elementami małej architektury (ławki, stojaki na rowery, kosze na odpadki, regulamin terenu), e) wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego terenu rekreacyjnego, wiaty rekreacyjnej oraz zasilania punktów poboru energii, f) montaż monitoringu wizyjnego terenu, g) wykonanie prac związanych z uporządkowaniem terenu zielonego, nasadzeniami krzewów i drzew, oraz odnowieniem płyty boiska z trawy naturalnej. 2) Projektowane zamówienie publiczne należy wykonać w oparciu o dokumentację techniczną autorstwa mgr inż. arch. Aleksandry Wąsiewicz-Gomoliszewskiej, zgodnie z dokonanym zgłoszeniem wykonania robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie z dnia 18.10.2022 r., oraz decyzją pozwolenia na budowę nr 101/2023 z dnia 15.02.2023 r.3) Termin realizacji zamówienia: do 90 dni od dnia podpisania umowy4) Szczegółowy opis zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią Załącznik nr 8 do SWZ.

RFZ.271.4.2024
branża Drogownictwo, Tereny zielone
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, place zabaw, mała architektura
kody CPV 45000000, 45111291
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , place zabaw , mała architektura

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10395700 2024-05-06
godz. 12:00
Zachodniopomorskie „Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza w Świnoujściu” 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Henryka Sienkiewicza w Świnoujściu...
10462384 2024-05-07
godz. 10:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest budowa ul. Godowskiej 60 w Radomiu.Zamówienie jest realizowane w ramach zadania budżetowego pn. ,,Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. „czynów społecznyc...
10398835 2024-05-07
godz. 10:00
Małopolskie Regionalne ścieżki rowerowe VeloMałopolska: budowa trasy VeloRaba wraz z kładką nad rzeką Raba na terenie gminy Myślenice Przedmiot zamówienia stanowi budowa trasy rowerowej VeloRab...
10429297 2024-05-07
godz. 11:00
Pomorskie Modernizacja wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej - usunięcie wad i usterek dotyczących przecieków górnej powierzchni parkingu przy ul. Okopowej w Gdańsku. 1. Przedmiotem zamów...
10457734 2024-05-07
godz. 12:00
Śląskie Modernizacja studzienek kanalizacji podciśnieniowej na terenie Gminy Ciasna Zakres robót obejmuje:Modernizację 50 sztuk studzienek kanalizacji podciśnieniowej będących punktem przejś...
10457159 2024-05-08
godz. 12:00
Wielkopolskie BUDOWA I MODERNIZACJA PARKINGÓW W M. KOŁO ZADANIE NR 1 - BUDOWA PARKINGU PRZY PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 5 W KOLE; ZADANIE NR 2 - BUDOWA PARKINGU PRZY MIEJSKIM DOMU KULTURY W KOLE. Część ...
10458647 2024-05-09
godz. 09:00
Dolnośląskie Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Oława” 1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej określającej warunki udzielania i realizacji przyszłych z...
10456296 2024-05-14
godz. 09:30
Świętokrzyskie Wykonanie ALTANY ŚMIETNIKOWEJ WRAZ Z PODBUDOWĄ
10425153 2024-05-16
godz. 10:00
Śląskie Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice-Łabędy - roboty budowlane Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa/przebudowa układu drogowego w obrębie stacji kolejowej Gliwice – ...
10462898 2024-05-17
godz. 09:00
Lubuskie Przedmiotem zamówienia jest przebudowa komór na rurociągu magistralnym DN 1000. Powstaje w kontekście projektu