Przetarg 7890597 - Rozbudowa Szpitala Ogólnego o pracownię rezonansu...

   
Analizuj Zamówienie 7890597
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-22
przedmiot ogłoszenia
Rozbudowa Szpitala Ogólnego o pracownię rezonansu magnetycznego
Numer referencyjny: 30/2020

1. Przedmiotem zamówienia jest:
„Rozbudowa Szpitala Ogólnego o pracownię rezonansu mag
netycznego”
Zamawiający Zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace budowlane polegające na: „Rozbudowa Szpitala Ogólnego o pracownię rezonansu magnetycznego” , zgodnie z ofertą Wykonawcy, będącą integralna częścią niniejszej SIWZ.
2. Szczegółowy zakres robót Wykonawcy określa dokumentacja projektowa, która została sporządzona
z uwzględnieniem postanowień art. 29 ust. 5 ustawy Pzp, na którą składają się w szczególności:
a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla rozbudowy budynku szpitala ogólnego o pracownię rezonansu magnetycznego
b) Przedmiar robót
c) Projekt budowlany rozbudowy budynku Szpitala Ogólnego o pracownię rezonansu magnetycznego ,
3. Wykonawca zapewnia wykonanie i dostarczy dokumenty:
a) kopie powiadomień przekazane do Powiatowego inspektora Nadzoru Budowlanego, o zamiarze wejścia na budowę w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót,
b) bieżącą geodezyjną obsługę budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą z uwzględnieniem budynków/budowli i instalacji nowo wybudowanych oraz pokryje wszystkie koszty związane z obsługą geodezyjną, uaktualnieniem projektu, wykona dokumentację powykonawczą,
c) protokoły ze sprawdzenia instalacji,
d) kopie dokumentów potwierdzające utylizację bądź zagospodarowanie materiałów pochodzących z rozbiórki,
e) ostateczną decyzję zezwalającą na użytkowanie obiektu / zgłoszenie wykonania robót budowlanych
f) złoży oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązków kierownika budowy razem z kopią uprawnień i aktualnym zaświadczeniem z izby inżynierów.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540404957-N-2021 z dnia: 2021-01-19
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 6
W ogłoszeniu jest:
Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:445596,83
Waluta:
PLN
W ogłoszeniu powinno być:
Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:729643,34
Waluta:
PLNII.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 6
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:729643,34
Waluta:
PLN

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540422061-N-2021 z dnia: 2021-03-10
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 16.03.2021r. godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 31.05.2021r. godzina 10:00II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 31.05.2021r. godzina 10:00

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540431667-N-2021 z dnia: 2021-05-19
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:31.05.2021 r. godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:30.06.2021 r. godzina 10:00II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:30.06.2021 r. godzina 10:00

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540433122-N-2021 z dnia: 2021-06-17
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 30.06.2021 r. godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 16.08.2021 r. godzina 10:00II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
IV.6.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 16.08.2021 r. godzina 10:00

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540434844-N-2021 z dnia: 2021-08-06
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data : 16.08.2021r. godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data : 16.09.2021r. godzina 10:00II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data : 16.09.2021r. godzina 10:00

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540435506-N-2021 z dnia: 2021-09-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 16.09.2021 r.godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 16.11.2021 r.godzina 10:00II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 16.11.2021 r.godzina 10:00
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 45000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się