Przetarg 8163712 - Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Pruszkowa XIV...

   
Analizuj Zamówienie 8163712 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-05-27
przedmiot ogłoszenia
Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Pruszkowa XIV Etap.

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa monitoringu miejskiego n
a terenie Pruszkowa XIV Etap, w zakres którego wchodzą:
Zadanie 1:
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Pruszkowa w rejonie skrzyżowania ulicy Ołówkowej z ul. Grafitową) – na istniejącym słupie oświetleniowym zainstalowanie jednej kamery szybkoobrotowej z przesyłem światłowodowym.
Zadanie 2:
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Pruszkowa w Parku Potulickich przy głównej alejce za Budynkiem USC od strony lodowni Muzeum starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego – postawienie słupa i zainstalowanie jednej kamery obrotowej z przesyłem światłowodowym.
Zadanie 3:
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego przy przebudowywanej kładce nad torami – postawienie nowego słupa i zainstalowanie jednej kamery szybkoobrotowej z przesyłem światłowodowym oraz po drugiej stronie torów przy ul. Kurca / 3 Maja, na istniejącym słupie zainstalowanie jednej kamery obrotowej oraz drugiej kamery stacjonarnej rejestrującej w sposób ciągły ruch osób na kładce, z przesyłem światłowodowym.
Zadanie 4:
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Pruszkowa w rejonie skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Andrzeja i Księcia Józefa ,zainstalowanie jednej kamery szybkoobrotowej z przesyłem światłowodowym oraz wspomagającej drugiej kamery stacjonarnej rejestrującej w sposób ciągły skrzyżowanie z przejściem dla pieszych.
Zadanie 5:
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Pruszkowa na terenie Parku Sensorycznego przy ul. Wapiennej z rejonie ul. Partyzantów -postawienie słupa i zainstalowanie jednej kamery obrotowej z przesyłem światłowodowym.
Zadanie 6:
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Pruszkowa na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich z ul. Partyzantów–zainstalowanie jednej kamery obrotowej oraz dwóch kamer stacjonarnych rejestrujących w sposób ciągły skrzyżowanie i przejścia dla pieszych z przesyłem światłowodowym.
W zakres zadań wchodzi również:
- wykonanie projektów oraz uzyskanie wszelkich uzgodnień oraz decyzji administracyjnych koniecznych do wykonania powyższej inwestycji (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie)
- uzyskanie zgody na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym od właściwego zarządcy drogi
- projekt i uzgodnienia z Rejonem Energetycznym dotyczące poboru energii elektrycznej do zasilania urządzeń aktywnych kamerowych z rozliczaniem w formie ryczałtu
- dokonanie podłączenia nowych punktów kamerowych do działającego systemu rejestracji monitoringu wizyjnego w Siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Kraszewskiego 14/16
- dokonanie w okresie gwarancji konserwacji całości systemu wraz z jego urządzeniami raz na kwartał zgodnie z zaleceniami producenta.
Zadanie 7:
Dodatkowe wyposażenie studia monitoringu.
W celu uruchomienia dodatkowych kamer w systemie monitoringu, niezbędnym jest rozbudowanie techniczne studia.
Dodatkowe wyposażenie studia: dyski 16x10TB,switch 48 portów, dekoder wideo do wyświetlania obrazów na monitorach, monitory 40'' z wieszakami 2kpl., reorganizacja pracy rejestratorów pracującego w systemie i rezerwowego.

WSR.271.22.2021
branża Ochrona
podbranża instalacje
kody CPV 32323500
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się