Przetarg 8615146 - Rozbudowa i wzmocnienie drogi krajowej nr 62 na odcinku...

   
Analizuj Zamówienie 8615146 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-12-20
przedmiot ogłoszenia
Rozbudowa i wzmocnienie drogi krajowej nr 62 na odcinku Strzelno – Kobylniki. Numer referencyjny: GDDKiA.O.BY.D-3.2411.16.2021.5
3
Przedmiotem zamówienia jest:
Rozbudowa i wzmocnienie drogi krajowej nr 62 na odcinku Strzelno – Kobylniki.
Celem zamówienia jest rozbudowa i wzmocnienie drogi krajowej nr 62, a efektem będzie poprawa stanu nawierzchni, poprawa płynności ruchu i komfortu użytkowników drogi, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
W ramach realizacji zadania przewiduje się m.in.: -rozbudowę istniejącej drogi i poszerzenie jej do szerokości 7,00 m, -wzmocnienie istniejącej konstrukcji, -korektę nienormatywnych parametrów technicznych drogi (np. łuki pionowe i poziome) – w tym korekta łuków poziomych na wysokości m. Stodólno i m. Sławsk Wielki, omijających zabudowania w/w miejscowości, -korektę niwelety drogi, -poprawę geometrii skrzyżowań i poszerzenie nawierzchni o dodatkowe pasy ruchu dla relacji skrętnych, -przebudowę i budowę zatok autobusowych, -budowę chodników w zakresie wynikającym z bezpiecznego kształtowania ruchu pieszego w obrębie drogi, -likwidację powstałych kolizji w wyniku rozbudowy drogi (w tym m. in. przebudowę linii WN220 kV Pątnów-Jasiniec tor II, przebudowę i zabezpieczenie napowietrznych i kablowych linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych, gazociągów (wysokiego ciśnienia), urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i melioracyjnych), -budowę oświetlenia drogowego, -przebudowę istniejących przepustów, -poprawę odwodnienia, -wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, z zastosowaniem elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, -wycinkę drzew kolidujących z projektowaną rozbudową.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 010-017377 z dnia 2022-01-14:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 20/01/2022
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 02/02/2022
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 19/04/2022
Powinno być:
Data: 02/05/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 20/01/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 02/02/2022
Czas lokalny: 10:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 017-039870 z dnia 2022-01-25:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 02/02/2022
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 09/02/2022
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 02/05/2022
Powinno być:
Data: 09/05/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 02/02/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 09/02/2022
Czas lokalny: 10:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 026-065318 z dnia 2022-02-07:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 09/02/2022
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 23/02/2022
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 09/05/2022
Powinno być:
Data: 23/05/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 09/02/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 23/02/2022
Czas lokalny: 10:00
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8930064 2022-06-10
godz. 10:00
MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH W GLIWICACH Wykonanie ciągów pieszych na terenach miejskich Część 1: Wykonanie alejki z nawierzchni mineralnej na działce 1/3 obręb Przyszówka.I. Opis przedmiotu zamówienia.1. Przedmiotem zamówienia je...
8931109 2022-06-10
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ GÓRZE Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi wojewódzkiej nr 138 w miejscowości Sulęcin ul. Witosa Przedmiotem zamówienia jest: BRANŻA DROGOWA- roboty przygotowawcze- podbudowy- nawie...
8933801 2022-06-10
godz. 10:00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 713R klasy "L" - lokalna relacji Grochowe II -Trześń - Mielec w km 0+000,00 ÷ 0+850,65 w m. Grochowe II; 1. Zamówienie obejmuje przebudowę drogi powiatowej ...
8933879 2022-06-10
godz. 10:00
URZĄD GMINY DMOSIN „Remont nawierzchni drogi gminnej Lubowidza – Wola Cyrusowa.” 4.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: roboty budowlane realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Remont nawierzchni drogi ...
8933784 2022-06-10
godz. 11:00
URZĄD GMINY ŻYTNO „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maluszyn – ul. Kasztanowa”Zakres robót obejmuje wykonanie: „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Maluszyn, dz. nr ewid. 311 obręb Maluszyn, Gmina ...
8931729 2022-06-10
godz. 11:00
URZĄD MIASTA BYDGOSZCZ Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącego placu szkolnego i wykonaniu zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Żmudzkiej 12 w Bydgoszczy Przedmio...
8938148 2022-06-13
godz. 12:00
URZĄD MIASTA ŻYRARDÓW „Wykonanie napraw cząstkowych jezdni i chodników o nawierzchni betonowej” 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie napraw cząstkowych jezdni i chodników o nawierzchni betonowej w Żyrardowie...
8935173 2022-06-14
godz. 09:30
URZĄD GMINY CEDRY WIELKIE ,, Przebudowa ulicy Kasztelańskiej w Trutnowy poprzez wykonanie nakładki z asfaltobetonu, gmina Cedry Wielkie” 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa układu drogowego drogi gminnej na dz...
8932746 2022-06-14
godz. 11:30
NADLEŚNICTWO DĘBNO „Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Dębno w 2022 r.” Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych drogowych obejmujących utrzymanie dróg leśnych. Przedmiot zamówieni...
8934702 2022-07-23
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Prace brukarskie Wykonanie prac z zakresu zagospodarowania terenu( nawierzchnie dróg, chodników z kostki betonowej) ułożenie krawężników, obrzeży betonowych w Karpaczu od zaraz.