Przetarg 7534281 - Rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego...

   
Analizuj Zamówienie 7534281 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-15
przedmiot ogłoszenia
Rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojskowego Instytutu Medycznego
Numer referencyjny: P/125/2020/SEN/WIM -
58/ZP/20

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana: Rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojskowego Instytutu Medycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projekty budowlano - wykonawcze - załącznik nr 9 do SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 10 do SIWZ. oraz kosztorysy przedmiarowe - szczegółowe - załącznik nr 11 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540112246-N-2020 z dnia: 2020-06-26
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-30,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-02,
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 45210000, 45215140, 45310000, 45311000, 45312100, 45312200, 45314320, 45331000, 45332000, 45333000, 45400000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się