Przetarg 10249474 - „Rozbudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przy...

   
Analizuj Zamówienie 10249474 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-02-08
przedmiot ogłoszenia
„Rozbudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przy ulicy Makowej w Chełmie”

Przedmiotem zamówienia jest: rozbudowa i doposa
żenie istniejącego placu zabaw przy ulicy Makowej w Chełmie - inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego w formule „zaprojektuj i wybuduj”.Zakres zamówienia obejmuje:1) Etap I - opracowanie koncepcji zagospodarowania działki i uzyskanie akceptacji Zamawiającego przed wykonaniem docelowych projektów.2) Etap II - opracowanie dokumentacji projektowej sporządzonej na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego oraz uzgodnień z Zamawiającym wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji oraz dokonanie skutecznych zgłoszeń oraz zaświadczeń administracyjnych wymaganych prawem warunkujących zrealizowanie prac budowlanych i przekazanie obiektu do użytkowania,3) Etap III – roboty budowlano-montażowe urządzeń placu zabaw w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę.Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 175.000,00 zł brutto.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają:1) Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) –załącznik nr 4 do SWZ;2) Projektowane Postanowienia Umowy (PPU) –załącznik nr 3 do SWZ.

BZP.271.5.8.2024
branża Projektowanie, Tereny zielone
podbranża projekt terenu zielonego, place zabaw
kody CPV 37535200, 45000000, 45111291, 45111300, 45112710, 45112723, 45212140, 45236210, 71320000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: projekt terenu zielonego , place zabaw

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10375677 2024-04-11
godz. 09:00
Śląskie Budowa Centrum Sportu i Rekreacji MORGI w Łodygowicach – Polski Ład (drugie postępowanie) Zakres inwestycji obejmuje budowę Centrum Sportu i Rekreacji Morgi w Łodygowicach w skład k...
10386182 2024-04-12
godz. 12:00
Mazowieckie dwukrotna, ręczna wymiana dostarczonego przez Wykonawcę, atestowanego piasku w piaskownicach zlokalizowanych na gminnych placach zabaw
10402737 2024-04-15
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa kompleksu rekreacji i aktywności międzypokoleniowej w miejscowości Kowalewo Pomorskie - etap II 1. Przedmiot Umowy obejmuje dostawę i montaż urządzeń rekreacyjnych, na częśc...
10384898 2024-04-17
godz. 12:00
Małopolskie Budowa obiektów małej architektury wraz z utwardzaniem terenu w ramach poprawy dostępności placu zabaw na dz. nr 953/7 w miejscowości Szczurowa, Gmina Szczurowa przedmiotem zamówienia ...
10385198 2024-04-18
godz. 09:30
Mazowieckie Dostawa i montaż nowego, kompletnego sprawnościowego placu zabaw w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Karlino ul. T. Kościuszki 48, 78-230 Karlino.
10431371 2024-04-19
godz. 10:00
Podkarpackie IP.271.7.2024 Dostawa i montaż podwójnego zjazdu linowego – tyrolki podwójnej oraz tablicy informacyjnej przy Dziecięco-Młodzieżowym Schronisku Turystycznym w miejscowości Lutcza P...
10429601 2024-04-19
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Dostępna przestrzeń publiczna (Plac zabaw ul. Wyszyńskiego) 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (etap I projektu), obowiązującymi prze...
10423299 2024-04-19
godz. 10:00
Świętokrzyskie „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej poprzez doposażenie SKATEPARKU w Pińczowie (budżet obywatelski)” 1. Przedmiot zamówienia obejmuje doposażenie - częściowo wykonanego...
10446722 2024-04-23
godz. 12:00
Dolnośląskie Wykonanie przeglądu technicznego placów zabaw jednorocznego i pięcioletniego w zakresie zgodnym z art. 62 ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. ...
10457372 2024-04-25
godz. 10:00
Małopolskie NP.26.1.98.24.JN Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania inwestycyjnego: Rozbudowa zagospodarowania turystycznego...