Przetarg 10272483 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz - Jerzwałd -...

   
Analizuj Zamówienie 10272483 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-02-20
przedmiot ogłoszenia
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz - Jerzwałd - Dobrzyki - Zalewo na odcinku Olbrachtówko - Zalewo - Etap I

Inwestycja po
łożona jest w obrębie drogi powiatowej 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc. Olbrachtówko-Dobrzyki – etap I. Dokumentacja przygotowana jest na odcinek o długości 10 750 mb z czego ETAP I przeznaczony do realizacji obejmuje zakres od 0+000 km projektowanego do 2+000 km projektowanego. Inwestycja położona jest w województwie warmińsko- -mazurskim, w powiecie iławskim na terenie dwóch gmin: Iława i Susz. Rozbudowywany odcinek drogi zlokalizowany jest gównie wśród pól uprawnych i lasów oraz niskiej zabudowy jednorodzinnej i zagrodowo-mieszkaniowej. Istniejąca nawierzchnia asfaltobetonowa szerokości zmiennej 4,50-6,00 m wraz z istniejącymi zjazdami wymaga przebudowy z uwagi na jej nierówną nawierzchnię, pofałdowania oraz liczne spękania podłużne świadczące o miejscowej utracie nośności. Droga należy do klasy drogi Z, obecnie kategoria ruch drogi to KR2 do rozbudowy przyjęto kategorię KR3. Inwestycja ma na celu poprawę parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi. Po obu stronach jezdni zlokalizowane jest pobocze po którym poruszają się piesi, posesje posiadają zjazdy w większości gruntowe. Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo do pobliskich rowów oraz na tereny przyległe. Istniejące rowy, przepusty pod drogą i pod zjazdami są zamulone. Korony istniejących drzew zostaną zabezpieczone na czas trwania prac budowlanych (np. poprzez odeskowanie pni, owinięcie matami słomianymi lub trzcinowymi).W oparciu o badania geologiczne stwierdzono występowanie podłoża G1. Zaprojektowano częściowe wykonanie frezowania korekcyjnego i wykonanie nakładki, ferowania istniejącej nawierzchni i ułożenie podbudowy z kruszywa oraz wykonanie na poszerzeniu przyjętej konstrukcji gr. 36 cm. Na połączeniu konstrukcji wykonać połączenie z siatki szklanej o szerokości 1,0 m. Jezdnia, zjazdy publiczne zaprojektowano z asfaltobetonu. Zjazdy indywidualne w miejscu występowania zabudowy, zatoki autobusowe i perony oraz dojścia do furtek zaprojektowano z kostki betonowej. Zjazdy indywidualne na pola zaplanowano z kruszywa z tłucznia kamiennego, pobocze z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Wykonawca wliczy do wyceny wykonanie zjazdów gruntowych na pola i drogi nienaniesione w dokumentacji a przynależne i niezbędne do obsługi działki/posesji w miejscach widocznych w terenie. Wody z jezdni i chodników odprowadzane będą do rowów, skarp oraz pasy zieleni. W związku z wykonaniem poszerzenia jezdni należy zwiększyć długość przepustów pod drogą. Projekt zakłada rozbiórkę 3 istniejących przepustów oraz budowę nowych z rur PEHD o średnicy 80 cm, 100 cm. Zaprojektowano w miejscu występowania rowu pod zjazdami przepusty z rur PEHD o średnicy 40 cm. Przebudowa rowów na całym odcinku drogi polega na zmianie parametrów rowów poprzez przesunięcie ich i dostosowanie do rozbudowy drogi. Zmiany stałej organizacji ruchu po rozbudowie przedmiotowego odcinka drogi powiatowej nr 1329N przedstawiono w projekcie stałej organizacji ruchu.

DI1.260.6.2024
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233120
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10431502 2024-04-29
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie 1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa drogi dla pieszych oraz oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Pasłęckiej w Miłomłynie” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Pr...
10432502 2024-04-29
godz. 10:00
Mazowieckie Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gm. Klembów: 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Rasztowskiej; 2. Budowa sieci wodociągowej w Starym Kraszewie Część 1: Zakres reali...
10432527 2024-04-29
godz. 13:00
Dolnośląskie Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej oraz tłuczniowej i z kostki betonowej na terenie gminy Kobierzyce. Część 1: Zadanie 1 – Remont cząstkowy dróg gminnych o na...
10445968 2024-04-29
godz. 15:00
Mazowieckie Remont nawierzchni wjazdu i części parkingu na działce przy pl. Inwalidów 10 w Warszawie
10434096 2024-04-30
godz. 08:00
Zachodniopomorskie 1) Przedmiotem zamówienia jest modernizacja toru kolejowego Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej na terenie Gminy Miasto Koszalin.2) Określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdzial...
10294203 2024-04-30
godz. 10:00
Dolnośląskie Przebudowa (modernizacja) dróg wewnętrznych w miejscowości Krzeczyn Wielki i Siedlce, na terenie Gminy Lubin. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych w rama...
10441512 2024-05-02
godz. 11:00
Dolnośląskie Przebudowa utwardzonego placu przy budynku Państwowej szkoły Muzycznej I stopnia im. Ludomira Różyckiego w Świdnicy przy al. Niepodległości 11. Przedmiotem zamówienia jest przebudow...
10447092 2024-05-06
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa drogi gminnej nr 111100L w miejscowości Kozodawy” (działki ew. nr 1, 241, 240/4 i 240/6 obręb Kozodawy), polegająca głównie na: robotach prz...
10441563 2024-05-06
godz. 11:00
Świętokrzyskie Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Oleśnicy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Przedmiotem zamówienia jest budowa...
10402196 2024-05-10
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Przebudowa drogi wojewódzkiej w województwie zachodniopomorskim 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn-Zdrój – Czaplinek:- Odcinek CD...