Przetarg 9955922 - Rozbudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w msc. Radzymin na...

   
Analizuj Zamówienie 9955922 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-21
przedmiot ogłoszenia
Rozbudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w msc. Radzymin na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyszkowską do skrzyżowania z ul. Korczaka

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Radzyminie wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Korczaka, Kwitnącą, Malowniczą, Wiśniową oraz budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Zwycięską.

ZP.271.1.31.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00425782/01 z dnia: 2023-10-03
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-10-06 11:00
Po zmianie:
2023-10-12 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-10-06 11:15
Po zmianie:
2023-10-12 11:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-11-03
Po zmianie:
2023-11-10
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45111000, 45111291, 45231300, 45231400, 45231600, 45233120, 45233200
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10106395 2023-12-14
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIEBODZINIE Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F Skąpe – Cibórz wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1227F Inwestycja polega na wybudowaniu: • • Ronda trójwlotowego średniego o nawierzchni bitumi...
10112299 2023-12-14
godz. 12:00
KOPALNIA SOLI KŁODAWA S.A. Wykonanie chodników z betonowej kostki brukowej na terenie zakładu Kopalni Soli Kłodawa S.A., zlokalizowanej na działce o nr ewid. 1172/20 obręb Kłodawa, gmina Miasto Kłodawa. Zamówienie obe...
10119706 2023-12-15
godz. 09:30
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE „Poprawa brd na przejściach dla pieszych na drogach krajowych Oddziału w Zielonej Górze z podziałem na 3 części: (Część I: DK29; Część II: DK31; Część III: DK12)’’ Część 1: Przedmiotem zamó...
10121601 2023-12-15
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY OZIMEK „Przebudowa odnogi drogi gminnej ul. Długiej w m. Schodnia – I etap” 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zdania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odnogi drogi gminn...
10120001 2023-12-15
godz. 10:00
URZĄD GMINY RUSIEC Przebudowa drogi gminnej nr 117356E w miejscowości Nowa Wola dz. nr ewid. 582/1 obręb Nowa Wola gminnej nr 117356E w miejscowości Nowa Wola dz. nr ewid. 582/1 obręb Nowa Wola”.2. Zakres rob...
10116167 2023-12-15
godz. 10:00
URZĄD GMINY SZCZYTNIKI Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej nr 675710P wraz z zarurowaniem rowu w miejscowości Mroczki WielkieWspólny Słownik Zamówień: 45233140-2 - Roboty drogowe, 45232130-2 - Rob...
10123058 2023-12-18
godz. 09:00
URZĄD MIASTA NIESZAWA Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nieszawa, szczegółowy opis i zakres określono w dokumentacji technicznej będącej załącznikiem do SWZ ZP.271.19.2023
10117640 2023-12-19
godz. 09:30
URZĄD GMINY BOGDANIEC Przedmiotem zadania jest realizacja zadania pn. Przebudowa i remont drogi gminnej nr 000463 – Łupowo, ul. Polna. RIT.271.12.2023.MGL **************************** UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA...
10118032 2024-02-09
godz. 12:00
URZĄD MIASTA DREZDENKO Budowa drogi ul. Transportowej w Drezdenku 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie ul. Transportowej w Drezdenku. 2. Zakres zamówienia obejmuje pełen zakres prac...
9488581 2024-06-30
godz. 23:59
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A. Odtwarzanie nawierzchni dróg, ścieżek rowerowych i chodników uszkodzonych w trakcie inwestycji, remontów i usuwania awarii sieci wodociągowej realizowanych systemem gospodarczym