Przetarg 7468727 - „Rozbudowa budynku świetlicy w miejscowości Ćmiłów”...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7468727 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-05-07
przedmiot ogłoszenia
„Rozbudowa budynku świetlicy w miejscowości Ćmiłów”
Numer referencyjny: ZP.271.5.2020

1. Przedmiotem zamówienia jes
t rozbudowa budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Ćmiłów, gm. Głusk. Istniejący obiekt to budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej. Konstrukcja budynku z betonu komórkowego gr. 43 cm, na ławach fundamentowych betonowych, monolitycznych. Pokrycie dachu z blachy trapezowej. Budynek jest po remoncie (docieplony). Ogólny stan techniczny obiektu jest dobry. Układ funkcjonalny świetlicy pozwala na wykonanie przejścia do projektowanych części. Przedmiotowy teren jest uzbrojony w sieci: gazową, energetyczną, wodociągową oraz kanalizacyjną. Wjazd na działki z drogi gminnej oraz z drogi wojewódzkiej. Inwestycja obejmie rozbudowę budynku istniejącego o nowy obiekt, murowany, trzykondygnacyjny, projektowany na cele świetlicy środowiskowej wraz z częścią garażową dla ochotniczej straży pożarnej. Projektowana rozbudowa zostanie wykonana jako odrębna konstrukcja nośna z łącznikiem oddylatowanym od istniejących ścian. Ławy fundamentowe betonowe. Ściany zewnętrzne gr. 24cm z bloczków gazobetonowych, jako izolacja termiczna - płyty styropianowe gr. 15cm i wełna mineralna gr. 15cm (od strony istniejącego budynku). Stropy gęstożebrowe typu Teriva. Stropodach o nachyleniu 4 ze spadkiem w kierunku wschodnim. Pokrycie dachu papą termozgrzewalną SBS. Przestrzeń wewnętrzna rozbudowywanego budynku została podzielona na trzy funkcjonalne części: garaż z pomieszczeniami dla ochotniczej straży pożarnej, świetlicę środowiskową oraz łącznik z wejściem głównym, który łączy istniejący budynek z nowopowstałym. Całość jest dostępna dla osób niepełnosprawnych dzięki zrównaniu poziomu posadzki z poziomem otaczającego terenu oraz zaprojektowanej windzie przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia zabudowy rozbudowywanego budynku 425,99m2, powierzchnia użytkowa 646,33m2, powierzchnia całkowita 764,75m2, kubatura 3628,64m3. Obiekt wyposażony będzie w instalacje wewnętrzne: wodociągową, kanalizacyjną , gazową, centralnego ogrzewania, elektryczną z wlz, odgromową. Zaprojektowano również instalację fotowoltaiczną o mocy 21,60 kW, ogniwa fotowoltaiczne na dachu części dobudowanej obiektu. Instalacje zasilane będą z zaprojektowanych przyłączy : wodociągowego, gazowego (wraz z przebudową odcinka sieci gazowej) oraz kanalizacji sanitarnej. Budynek wyposażony w hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym po 1 szt. na kondygnacji. Hydranty umieszczone w pobliżu klatek schodowych. W ramach zagospodarowania terenu działki zaplanowano utwardzenia dojść i dojazdu do obiektu o powierzchni łącznej ok.405 m2 oraz wykonanie ogrodzenia. Zamówienie obejmuje również dostawę i montaż wyposażenia świetlicy zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ.
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 45000000, 45100000, 45111291, 45215000, 45310000, 45330000, 45400000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się