Zlecenie 7386765 - ROPS.PSO.3321.US.42.2020 - Wybór osób realizujących...

   
Analizuj Zamówienie 7386765 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-03-16
przedmiot zlecenia
ROPS.PSO.3321.US.42.2020 - Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społec
znej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny - wsparcie usług adopcyjnych

Przedmiotem zamówienia jest realizacja warsztatów pod nazwą Zrozumieć dziecko z FAS. Warsztaty mają być zrealizowane dla 4 grup warsztatowych. Uczestnikami warsztatów będą rodzice adopcyjni (maksymalnie 8 par, czyli 16 osób dorosłych w każdej z grup). Każdorazowo warsztaty mają trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe, następujące po sobie soboty). Zatem łącznie do zrealizowana są 64 godziny dydaktyczne (8 dni szkoleniowych, 8 sobót) dla łącznie maksymalnie 32 par, czyli 64 osób dorosłych. Celem warsztatów będzie poszerzenie wiedzy rodziców adopcyjnych z zakresu Płodowego Zespołu Alkoholowego oraz Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwoju, a także zapoznanie ich z metodami terapii i możliwości wsparcia rozwoju dziecka z przedmiotowymi zaburzeniami. Zamawiający wymaga, aby każdorazowo podczas trwania warsztatów Wykonawca zapewnił opiekę dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat (maksymalnie 8 dzieci
w każdej grupie, czyli łącznie maksymalnie 32 dzieci). Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. Cel zamówienia W toku realizacji projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych zaplanowano warsztaty dla rodziców adopcyjnych z zakresu pracy z dzieckiem z FAS/FASD w celu umożliwienia rodzicom pełnego i skutecznego wspierania dziecka w procesie rozwoju oraz niwelowania deficytów. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja warsztatów pod nazwą Zrozumieć dziecko z FAS. Warsztaty mają być zrealizowane dla 4 grup warsztatowych. Uczestnikami warsztatów będą rodzice adopcyjni (maksymalnie 8 par, czyli 16 osób dorosłych w każdej z grup). Każdorazowo warsztaty mają trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe, następujące po sobie soboty). Zatem łącznie do zrealizowana są 64 godziny dydaktyczne (8 dni szkoleniowych, 8 sobót) dla łącznie maksymalnie 32 par, czyli 64 osób dorosłych. Celem warsztatów będzie poszerzenie wiedzy rodziców adopcyjnych z zakresu Płodowego Zespołu Alkoholowego oraz Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwoju, a także zapoznanie ich z metodami terapii i możliwości wsparcia rozwoju dziecka z przedmiotowymi zaburzeniami. Zamawiający wymaga, aby każdorazowo podczas trwania warsztatów Wykonawca zapewnił opiekę dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat (maksymalnie 8 dzieci
w każdej grupie, czyli łącznie maksymalnie 32 dzieci). Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy i szkolenia inne, szkolenia zawodowe
kody CPV 80510000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się