Przetarg 7390242 - Roboty wykończeniowe – makroniwelacja, uporządkowanie...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7390242 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-17
przedmiot ogłoszenia
Roboty wykończeniowe – makroniwelacja, uporządkowanie terenu i zieleni wokół realizowanych obiektów kompostowni na terenie
Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku przy ul. Jabłoniowej 55
Numer referencyjny: 20/PN/2020

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na uzupełnieniu szatą roślinną (mieszanka trawiasta) terenów wokół realizowanych obiektów kompostowni na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku przy ul. Jabłoniowej 55, wykonaniu odwodnienia powierzchniowego, uporządkowaniu placu budowy, zagospodarowaniu urobku, oraz odtworzeniu szaty roślinnej (krzewy drzewa) zgodnie ze stanem pierwotnym zgodnie z:
a. Decyzją pozwolenie na użytkowanie nr PINB.7114.1124.2019.AŚ.01 z dnia 03.01.2020 r.
b. Decyzją pozwolenie na budowę nr WUiA-I.6740.533-1.2018.5-AB.122989 z dnia 16.04.2018 r.
c. Projektem wykonawczym nr PW_181_Z_000_00 z dnia 30.05.2018, Projekt Wykonawczy Zieleń, autorstwa bs architekci bajer i partnerzy, ul. Złota 17, 60-592 Poznań
d. Dokumentacją powykonawczą nr DP_181_Z_000_00 z dnia 27.09.2018r. Zieleń autorstwa bs architekci bajer i partnerzy, ul. Złota 17, 60-592 Poznań
e. Operatem technicznym, pomiar powierzchni i objętości terenu do rekultywacji, autorstwa Biuro Usług Geodezyjno- Projektowych „GEO-VIA“ Inż. Bartłomiej Misztal, 83-010 Jagatowo, ul. Słoneczne Wzgórze 9, luty 2020.
f. Projektem wykonawczym nr PW-000-16 – A, wersja 1, z dnia 18.08.2009r., Projekt zieleni, autorstwa Hydrobudowa Polska S.A., PBG S.A., Hydrobudowa 9 S.A., Korporacja Budowlana Doraco Sp. z o.o., Vauche S.A.
1. W zakres zamówienia wchodzi:
a. ustanowienie Kierownika Robót,
b. organizacja placu budowy,
c. uzupełnienie szatą roślinną (mieszanka trawiasta) terenów wokół realizowanych obiektów kompostowni na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku przy ul. Jabłoniowej 55
d. makroniwelacja
e. wykonanie odwodnienia powierzchniowego,
f. uporządkowanie placu budowy,
g. zagospodarowanie urobku,
h. odtworzenie szaty roślinnej (krzewy drzewa) zgodnie ze stanem pierwotnym.
i. przygotowanie i złożenie w odpowiedniej instytucji, w imieniu Zamawiającego, zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych wykończeniowych,
j. udział w czynnościach odbiorowych w związku z zawiadomieniem o ukończeniu robót budowlanych wykończeniowych przy udziale odpowiednich instytucji,
k. sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak w Dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać będzie roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane,
l. przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu.
branża Tereny zielone
podbranża zieleń
kody CPV 45000000, 45100000, 45222110
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się