Przetarg 7551602 - ROBOTY REMONTOWE: OGÓLNOBUDOWLANE I ELEKTRYCZNE...

   
Analizuj Zamówienie 7551602 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-23
przedmiot ogłoszenia
ROBOTY REMONTOWE: OGÓLNOBUDOWLANE I ELEKTRYCZNE POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH I SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU NR 6 ORAZ CZĘŚCI IN
STALACJI C.O. W BUDYNKACH: NR 6 I 29 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. DWERNICKIEGO 1 W BYDGOSZCZY. WYMIANA STALOWYCH BRAM GARAŻOWYCH W BUDYNKU NR 99 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. GDAŃSKIEJ 147 W BYDGOSZCZY.
Numer referencyjny: 10/ZP/RB/INFR/2020

1. Główny przedmiot zamówienia:
1.1. CZĘŚĆ I: „ROBOTY REMONTOWE: OGÓLNOBUDOWLANE I ELEKTRYCZNE POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH I SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU NR 6 ORAZ CZĘŚCI INSTALACJI C.O.
W BUDYNKACH: NR 6 I 29 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY
UL. DWERNICKIEGO 1 W BYDGOSZCZY” (bud. 6 i 29/1168)

Główny przedmiot zamówienia: CPV – 45000000 - 7 (roboty budowlane)
Dodatkowe przedmioty zamówienia:
CPV – 45331000 – 6 (instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych)
CPV – 45332000 – 3 (roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne)
CPV – 45311000 – 0 (roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych)

Roboty ogólnobudowlane:
Roboty wewnętrzne:
• wykucie z muru ościeżnic stalowych,
• rozebranie ściany z cegły,
• odbicie tynków,
• zeskrobanie i zmycie starej farby,
• gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych,
• wykonanie tynków wewnętrznych,
• położenie gładzi gipsowej, szpachlowanie nierówności,
• wykonanie posadzki z kamieni sztucznych,
• zakup wycieraczek stalowych,
• malowanie tynków wewnętrznych,
• wymiana drzwi stalowych.
Roboty zewnętrzne:
• rozbiórka posadzki i stopni betonowych,
• skucie tynku ze ściany oporowej wraz ze zmurszała cegłą,
• wykonanie ściany żelbetowej (z betonu C16/20) wzmacniającej ścianę oporową,
• wykonanie schodów i posadzki betonowej z betonu C16/20,
• wykonanie tynków zewnętrznych kategorii III na ścianach,
• malowanie tynków farbą silikonową,
• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej,
• wykonanie okładziny schodów z płytek Gres o wymiarach 30x30 cm o klasie ścieralności R=11,
• wymiana balustrady stalowej,
• wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.

Roboty instalacyjne:
• przebicie otworów,
• demontaż rozdzielacza, zaworów, zlewu, rurociągu, pompy ręcznej,
• montaż rozdzielaczy do instalacji, rurociągów z rur stalowych,
• wstawienie odgałęzienia z rur stalowych,
• montaż zbiorników odpowietrzających,
• montaż zaworów,
• wykonanie prób.
• obudowa instalacji c.o. i instalacji wentylacyjnej.

Roboty elektryczne:
• wymiana części instalacji elektrycznej wraz z osprzętem (oprawy, łączniki, gniazda wtyczkowe),
• pomiary.

1.2. CZĘŚĆ II: WYMIANA STALOWYCH BRAM GARAŻOWYCH W BUDYNKU
NR 99 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. GDAŃSKIEJ 147
W BYDGOSZCZY” (BUD. 99/1163)

Główny przedmiot zamówienia:
CPV – 45000000 - 7 (roboty budowlane)
Dodatkowe przedmioty zamówienia:
CPV – 45421148 - 3 (instalowanie bram)


Roboty ogólnobudowlane:
• demontaż bram garażowych stalowych dwuskrzydłowych,
• czyszczenie ręczne do III stopnia czystości części stalowej konstrukcji garażu,
• malowanie ww. konstrukcji farbą do gruntowania i nawierzchniową,
• montaż bram garażowych dwuskrzydłowych z ościeżnicą do konstrukcji stalowej garażu (bramy garażowe – materiał Inwestora),
• uzysk złomu,
• utylizacja wełny mineralnej.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: 1.1. CZĘŚĆ I: „ROBOTY REMONTOWE: OGÓLNOBUDOWLANE I ELEKTRYCZNE POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH I SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU NR 6 ORAZ CZĘŚCI INSTALACJI C.O. W BUDYNKACH: NR 6 I 29 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. DWERNICKIEGO 1 W BYDGOSZCZY” (bud. 6 i 29/1168)
Roboty ogólnobudowlane: Roboty wewnętrzne: • wykucie z muru ościeżnic stalowych, • rozebranie ściany z cegły, • odbicie tynków, • zeskrobanie i zmycie starej farby, • gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych, • wykonanie tynków wewnętrznych, • położenie gładzi gipsowej, szpachlowanie nierówności, • wykonanie posadzki z kamieni sztucznych, • zakup wycieraczek stalowych, • malowanie tynków wewnętrznych, • wymiana drzwi stalowych. Roboty zewnętrzne: • rozbiórka posadzki i stopni betonowych, • skucie tynku ze ściany oporowej wraz ze zmurszała cegłą, • wykonanie ściany żelbetowej (z betonu C16/20) wzmacniającej ścianę oporową, • wykonanie schodów i posadzki betonowej z betonu C16/20, • wykonanie tynków zewnętrznych kategorii III na ścianach, • malowanie tynków farbą silikonową, • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej, • wykonanie okładziny schodów z płytek Gres o wymiarach 30x30 cm o klasie ścieralności R=11, • wymiana balustrady stalowej, • wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki. Roboty instalacyjne: • przebicie otworów, • demontaż rozdzielacza, zaworów, zlewu, rurociągu, pompy ręcznej, • montaż rozdzielaczy do instalacji, rurociągów z rur stalowych, • wstawienie odgałęzienia z rur stalowych, • montaż zbiorników odpowietrzających, • montaż zaworów, • wykonanie prób. • obudowa instalacji c.o. i instalacji wentylacyjnej. Roboty elektryczne: • wymiana części instalacji elektrycznej wraz z osprzętem (oprawy, łączniki, gniazda wtyczkowe), • pomiary.

Część nr: 2 Nazwa: 1.2. CZĘŚĆ II: WYMIANA STALOWYCH BRAM GARAŻOWYCH W BUDYNKU NR 99 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. GDAŃSKIEJ 147 W BYDGOSZCZY” (BUD. 99/1163)
Roboty ogólnobudowlane: • demontaż bram garażowych stalowych dwuskrzydłowych, • czyszczenie ręczne do III stopnia czystości części stalowej konstrukcji garażu, • malowanie ww. konstrukcji farbą do gruntowania i nawierzchniową, • montaż bram garażowych dwuskrzydłowych z ościeżnicą do konstrukcji stalowej garażu (bramy garażowe – materiał Inwestora), • uzysk złomu, • utylizacja wełny mineralnej.
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża malowanie, remont, wykończenie
kody CPV 45000000, 45311000, 45331000, 45332000, 45421148
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się