Przetarg 7731475 - Roboty remontowe obiektu Delegatury Podkarpackiego Urzędu...

   
Analizuj Zamówienie 7731475
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-02
przedmiot ogłoszenia
Roboty remontowe obiektu Delegatury Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Rzeszowie.
Numer referencyjny: 1801-ILZ1.260.48.202
0

1. Przedmiotem zamówienia pn: „Roboty remontowe obiektu Delegatury Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Rzeszowie” jest wykonanie robót budowlanych we wskazanym obiekcie wg opisu przedmiotu zamówienia.
2. Zamówienie zostało podzielone na trzy części, z których poszczególne dotyczą robót, o których mowa w pkt 1. dla:
2.1. Część I: Roboty budowlane związane z wymianą drzwi magazynowych w budynku Delegatury Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Rzeszowie ul. Przemysłowa 14;
2.2. Część II: Roboty budowlane związane z wymianą stolarki okiennej w budynku magazynowym Delegatury Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Rzeszowie ul. Przemysłowa 14;
2.3. Część III: Roboty budowlane związane z wymianą blachy trapezowej nad rampą rozładunkową wraz z malowanie konstrukcji w budynku magazynowym Delegatury Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Rzeszowie ul. Przemysłowa 14.
3. Szczegółowy zakres i sposób realizacji zamówienia określa w szczególności:
3.1. Dla części I zamówienia - Załącznik nr 5/I:
3.1.1. Opis przedmiotu zamówienia,
3.1.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – drzwi magazynowe,
3.1.3. Przedmiar robót (dokument pomocniczy do obliczenia ceny oferty; dokument ten nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia) – drzwi magazynowe.
3.2. Dla części II zamówienia - Załącznik nr 5/II:
3.2.1. Opis przedmiotu zamówienia,
3.2.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – stolarka okienna,
3.2.3. Przedmiar robót (dokument pomocniczy do obliczenia ceny oferty; dokument ten nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia) – stolarka okienna.
3.3. Dla części III zamówienia - Załącznik nr 5/III:
3.3.1. Opis przedmiotu zamówienia,
3.3.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – wymiana blachy trapezowej nad rampą,
3.3.3. Przedmiar robót (dokument pomocniczy do obliczenia ceny oferty; dokument ten nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia) – wymiana blachy trapezowej nad rampą.
4. Sposób realizacji zamówienia zawiera wzór umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ).
5. Pozostałe wymogi co do realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane w SIWZ wraz z załącznikami umieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego: www.podkarpackie.kas.gov.pl.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Roboty budowlane związane z wymianą drzwi magazynowych w budynku Delegatury Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Rzeszowie ul. Przemysłowa 14.
1. Roboty budowlane związane z wymianą drzwi magazynowych w budynku Delegatury Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Rzeszowie ul. Przemysłowa 14. 2. Szczegółowy zakres i sposób realizacji zamówienia określa w szczególności: 2.1. Opis przedmiotu zamówienia, 2.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – drzwi magazynowe, 2.3. Przedmiar robót (dokument pomocniczy do obliczenia ceny oferty; dokument ten nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia) – drzwi magazynowe. 3. Sposób realizacji zamówienia zawiera wzór umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ). 4. Pozostałe wymogi co do realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane w SIWZ wraz z załącznikami umieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego: www.podkarpackie.kas.gov.pl .

Część nr: 2 Nazwa: Roboty budowlane związane z wymianą stolarki okiennej w budynku magazynowym Delegatury Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Rzeszowie ul. Przemysłowa 14.
1. Roboty budowlane związane z wymianą stolarki okiennej w budynku magazynowym Delegatury Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Rzeszowie ul. Przemysłowa 14. 2. Szczegółowy zakres i sposób realizacji zamówienia określa w szczególności: 2.1. Opis przedmiotu zamówienia, 2.2. Specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – stolarka okienna, 2.3. Przedmiar robót (dokument pomocniczy do obliczenia ceny oferty; dokument ten nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia) – stolarka okienna. 3. Sposób realizacji zamówienia zawiera wzór umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ). 4. Pozostałe wymogi co do realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane w SIWZ wraz z załącznikami umieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego: www.podkarpackie.kas.gov.pl .

Część nr: 3 Nazwa: Roboty budowlane związane z wymianą blachy trapezowej nad rampą rozładunkową wraz z malowanie konstrukcji w budynku magazynowym Delegatury Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Rzeszowie ul. Przemysłowa 14
1. Roboty budowlane związane z wymianą blachy trapezowej nad rampą rozładunkową wraz z malowanie konstrukcji w budynku magazynowym Delegatury Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Rzeszowie ul. Przemysłowa 14. 2. Szczegółowy zakres i sposób realizacji zamówienia określa w szczególności: 2.1. Opis przedmiotu zamówienia, 2.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – wymiana blachy trapezowej nad rampą, 2.3. Przedmiar robót (dokument pomocniczy do obliczenia ceny oferty; dokument ten nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia) – wymiana blachy trapezowej nad rampą.
branża Dekarstwo, Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo
podbranża pokrycia dachowe, okna, drzwi
kody CPV 45261200, 45421100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się